Sách Giảng Viên

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 10

1 Một con ruồi chết làm thối cả bình dầu thơm; một chút ngu si gây phương hại cho cả khôn ngoan và danh giá.

2 Lòng người khôn hướng theo lẽ phải, tâm người dại ngả về đường trái.

3 Cả ngoài đường, đứa ngu cũng vẫn khờ khạo, nó đi bảo với mọi người chính mình là thằng ngu.

4 Nếu người trên có đùng đùng nổi giận, bạn cũng chớ bỏ đi, vì thái độ bình tĩnh giúp tránh được biết bao lỗi lầm.

5 Tôi cũng thấy một mối họa dưới ánh mặt trời, một sai lầm mà người lãnh đạo không nhận ra.

6 Đó là: đứa ngu si được nâng lên địa vị rất cao sang, còn người phú quý lại ở vị trí thấp hèn.7 Tôi thấy hạng đầy tớ chễm chệ trên lưng ngựa, trong khi bậc quan quyền phải đi bộ như hạng đầy tớ.

8 Người đào hố có thể rơi xuống hố, kẻ phá tường e bị rắn cắn cho,

9 người lấy đá có ngày bị thương tích, kẻ đốn cây chắc sẽ gặp hiểm nguy.

10 Lưỡi dao đã cùn mà không biết mài cho bén, thì phải dùng sức gấp đôi; nhưng khôn ngoan hiểu biết thì thật có lợi.

11 Làm thầy dụ rắn mà không đủ cao tay, để cho rắn cắn, thì nào được lợi lộc gì!

12 Miệng người khôn thốt ra lời đáng mến; môi kẻ dại làm nó phải diệt vong,

13 nó mở đầu câu chuyện với những lời ngu xuẩn, và kết thúc bằng những lời gian ác ngông cuồng;

14 nó toàn nói chuyện huyên thuyên. Con người đâu biết được điều gì sẽ xảy đến, và ai tỏ cho nó hay sẽ có chuyện gì sau khi nó chết?

15 Người ngu làm việc đầu tắt mặt tối, đi lên thành phố, cũng chẳng biết đường.

16 Khốn cho ngươi, hỡi đất nước có vua cai trị là một thằng nhãi con, có người lãnh đạo là những đứa mới sáng ra đã lo chè chén.

17 Phúc cho ngươi, hỡi đất nước có vua cai trị là con nhà quyền quý, có người lãnh đạo là những kẻ ăn uống có giờ có giấc, cốt sao cho khỏe mạnh, chứ không nhằm chè chén say sưa.

18 Lười lĩnh biếng nhác thì cột xiêu, bàn tay uể oải thì nhà dột.

19 Muốn mua vui thì cứ tiệc tùng, rượu sẽ làm cho đời thêm vui tươi phấn khởi, và tiền bạc đáp ứng mọi nhu cầu.

20 Dù chỉ là trong tư tưởng, bạn cũng đừng nguyền rủa nhà vua; dù là trong phòng ngủ, cũng chớ nguyền rủa người giàu có, vì chim trời có thể đưa tiếng đi thật xa, và loài có cánh sẽ đem lời thuật lại.

Scroll to Top