Sách Gióp

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 12

Thiên Chúa quyền năng biểu lộ sự khôn ngoan qua các hành động của Người

1 Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói:

2 Các anh thật chỉ là con người! Nhưng cùng với các anh, sự khôn ngoan sẽ chết.

3 Tôi đây, tôi cũng nghĩ được như các anh, với các anh, tôi đâu thua kém gì, ai chẳng biết như vậy?

4 Thế mà bạn hữu đã nhạo cười tôi là người đã từng khẩn cầu Thiên Chúa và được Người đáp lại. Than ôi, người công chính vẹn toàn lại trở nên trò cười cho thiên hạ!

5 “Người đã bất hạnh lại còn bị khinh chê! Kẻ đã trượt chân còn bị xô thêm nữa.” Những kẻ gặp may lành thường xử sự như thế.

6 Nhưng quân cướp lại sống bình an trong lều, những kẻ chọc giận Thiên Chúa được mọi bề yên ổn, và kẻ bắt Thiên Chúa phục vụ mình cũng thế!

7 Nhưng anh cứ hỏi súc vật, chúng sẽ chỉ giáo cho anh, cứ hỏi chim trời, chúng sẽ cho anh biết.

8 Thú rừng sẽ chỉ giáo cho anh hay, cá biển sẽ giải thích cho anh rõ.

9 Vì trong giống vật, có con nào lại không biết rằng tay ĐỨC CHÚA đã làm nên những điều đó!

10 Chính Người nắm trong tay hồn của mọi sinh vật cũng như hơi thở của tất cả người phàm.

11 Lẽ nào tai không phân biệt được lời nói, và cổ họng không thưởng thức được món ăn?

12 Người tóc bạc được trí khôn ngoan, bậc tuổi cao có tài thông hiểu.

13 Nhưng nơi Thiên Chúa có cả khôn ngoan lẫn sức mạnh, mưu lược cũng như tài thông hiểu đều thuộc về Người.

14 Người phá hủy, chẳng ai xây lại được, Người giam cầm, không ai cứu thoát nổi.

15 Người giữ nước lại, trời liền hạn hán, Người thả nước ra, đất bị tan hoang.

16 Nơi Người có cả dũng lực lẫn tài trí, kẻ lầm lạc cũng như người gây ra lầm lạc đều ở trong tay Người.

17 Người bắt các mưu sĩ phải đi chân đất, làm cho các thẩm phán ra điên rồ.

18 Người gỡ bỏ cân đai của vua chúa và bắt họ phải dùng khố thắt lưng.

19 Người bắt các tư tế phải đi chân đất Người lật đổ những kẻ quyền uy.

20 Người làm cho nhà hùng biện mất cả tài ăn nói, cho bậc lão thành chẳng còn óc biện phân.

21 Người đổ nhuốc nhơ xuống hàng quyền quý, và nới lỏng dây lưng cho quân bạo tàn.

22 Người vạch trần những tối tăm bí ẩn, phơi bày bóng tối tử thần ra ánh sáng.

23 Người làm cho các dân lớn mạnh rồi tiêu diệt, để cho bành trướng rồi bắt phải lưu vong.

24 Người làm cho thủ lãnh của dân ra ngu muội, bắt phải lang thang trong sa mạc không lối thoát.

25 Chúng mò mẫm trong tăm tối mịt mù, lảo đảo như người thấm men say.

Lên đầu trang