Sách Gióp

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 13

1 Những chuyện này chính mắt tôi đã thấy, chính tai tôi đã nghe và đã hiểu.

2 Điều các anh biết, tôi đây cũng biết, tôi chẳng thua kém gì.

3 Phần tôi, tôi sẽ thưa với chính Đấng Toàn Năng, tôi muốn biện hộ cho mình trước Thiên Chúa.

4 Còn các anh, hạng láo khoét bày trò, tất cả các anh chỉ là bọn lang băm!

5 Phải chi các anh biết nín lặng! Như thế các anh mới là người khôn ngoan.

6 Xin các anh nghe lời tôi biện hộ; xin để ý lời miệng tôi phân trần.

7 Có phải nhân danh Thiên Chúa mà các anh nói lời dối trá? Có phải vì Người, mà các anh bày chuyện điêu ngoa?

8 Có phải các anh đứng về phe Người? Có phải các anh biện hộ cho Thiên Chúa?

9 Người dò xét các anh, phải chăng đó là điều tốt? Phải chăng các anh phỉnh gạt Người như phỉnh gạt phàm nhân?

10 Hẳn Người sẽ phiền trách các anh, nếu các anh đã bí mật theo phe phái.

11 Phải chăng uy phong Người chẳng làm cho các anh khiếp sợ, nỗi kinh hoàng Người chẳng ập xuống các anh?

12 Lời các anh khuyên bảo chỉ là những câu châm ngôn tầm thường như tro bụi, lập luận của các anh là thứ lập luận mềm nhũn như đất sét.

13 Im đi, để mặc tôi! Chính tôi sẽ nói, rồi muốn ra sao thì ra.

14 Vì thế tôi sẽ liều mạng đến một mất một còn.

15 Người có thể giết tôi, tôi chẳng còn gì để hy vọng, nhưng trước nhan Người, cách sống của tôi, tôi phải biện hộ.

16 Đó chính là điều sẽ cứu tôi, vì trước nhan Người, ác nhân sẽ không dám xuất đầu lộ diện.

17 Xin các anh để tâm nghe lời tôi nói, lắng tai nghe lời tôi giãi bày.

18 Này đây tôi sắp sửa trình bày vụ việc, tôi biết rõ rằng tôi công chính.

19 Vậy nếu có ai cãi và thắng được tôi, tôi sẽ làm thinh ngay và chết tức thì.

20 Chỉ xin Chúa miễn cho con hai điều này thôi, và con sẽ không trốn để khỏi giáp mặt Ngài:

21 Xin đừng để tay Ngài đè nặng lên con, và đừng làm con kinh hoàng sợ hãi.

22 Bấy giờ, Ngài gọi, con sẽ xin thưa, hoặc con có hỏi, Ngài sẽ trả lời.

23 Con đã phạm bao nhiêu tội lỗi? Bao nhiêu lần con đã phản nghịch, đã đắc tội với Ngài, xin cho con được biết.

24 Sao Ngài lại ẩn mặt, và xem con như thù địch của Ngài?

25 Có phải điều Ngài muốn là làm run rẩy chiếc lá gió thổi bay, hay đuổi theo một cọng rơm khô héo?

26 Quả thật, nhằm chống lại con, Ngài đã viết những lời cay đắng, đã kể ra các tội con phạm lúc xuân xanh,

27 đã tra chân con vào cùm, theo dõi mọi đường nẻo con đi, và dò xét mọi dấu chân con bước.

28 Con người mục nát như gỗ mọt, như tấm áo đã bị mối xông.

Scroll to Top