Sách Gióp

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 25

Thánh thi ca tụng quyền năng Thiên Chúa

1 Bấy giờ, ông Bin-đát người Su-ác lên tiếng nói:

2 Thiên Chúa nắm quyền thống trị, Người đáng kinh đáng sợ dường nào. Người thiết lập hòa bình trên cõi trời cao.

3 Cơ binh Người, ai đếm được hết, ánh sáng Người, nào ai tránh nổi?

4 Trước nhan Thiên Chúa phàm nhân cho mình là công chính thế nào được, và đứa con do người phụ nữ sinh ra làm sao dám coi mình là thanh sạch?

5 Này, trước mắt Thiên Chúa, ngay cả ánh trăng cũng lu mờ và tinh tú cũng không thanh sạch,

6 thì phương chi người phàm chẳng qua là giòi bọ và con người, cũng chỉ thuộc loại sâu.

Lên đầu trang