Sách Gióp

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 26

Ông Bin-đát nói vu vơ

1 Ông Gióp lên tiếng đáp:

2 Quả là anh bênh vực kẻ không sức lực và cứu giúp người không mạnh mẽ.

3 Anh bày kế cho kẻ thiếu khôn ngoan và không tiếc lời dạy khôn cho thiên hạ.

4 Nhưng anh nói những lời ấy cho ai và ai linh hứng cho anh nói?

5 Âm hồn run rẩy trong lòng đất, nước và dân cư dưới nước thảy khiếp kinh.

6 Âm phủ phơi trần trước mặt Người, âm ty không có màn che đậy.

7 Người trải phương Bắc trên hư không và treo cõi đất trên khoảng trống.

8 Người bao bọc nước trong đám mây, nhưng mây không rã tan trong nước,

9 Người che mặt trăng rằm, trải mây lên bao phủ.

10 Trên mặt nước Người đã vạch một vòng tròn ngay tại lằn ranh giữa ánh sáng và bóng tối.

11 Các cột trời nghiêng ngả lung lay, chúng sững sờ khi Người hăm dọa.

12 Người dùng sức mạnh chặt biển khơi, lấy trí tuệ phanh thây thủy thần Ra-háp.

13 Người thở hơi làm trong sáng bầu trời, và đưa tay xả thây con rắn chui nhủi.

14 Đó là những việc chỉ nhìn được từ bên ngoài mà chúng ta thấy phản ánh lại cách yếu ớt,

Scroll to Top