Sách Gióp

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 8

Cần học hỏi về đức công chính của Thiên Chúa

1 Bấy giờ, ông Bin-đát, người Su-ác, lên tiếng nói:

2 Đến bao giờ anh còn phát ngôn kiểu đó, còn ăn nói ào ào tựa cơn gió mạnh?

3 Phải chăng Thiên Chúa bẻ quặt công minh? Phải chăng Đấng Toàn Năng uốn cong chính trực?

4 Con cái anh mà đắc tội với Người, Người bắt chúng phải gánh những hậu quả do tội ác chính mình đã phạm.

5 Nếu anh hăm hở kiếm tìm Thiên Chúa, nếu anh cầu khẩn Đấng Toàn Năng,

6 nếu anh trong sạch và ngay thẳng, ngay từ bây giờ, Người sẽ chở che anh, Người sẽ hoàn trả lại cho anh địa vị của một người công chính.

7 Tình trạng xưa của anh sẽ chẳng là gì cả so với tương lai rực rỡ huy hoàng.

8 Anh cứ hỏi thế hệ đã qua, kinh nghiệm cha ông, hãy gẫm suy cho kỹ.

9 Là đám hậu sinh, chúng ta chẳng biết gì, cuộc đời chúng ta trên dương thế chẳng khác gì bóng câu.

10 Nhưng các ngài sẽ dạy cho anh biết, sẽ nói cho anh hay, các ngài đã diễn tả kinh nghiệm qua câu châm ngôn này:

11 “Ở bên ngoài đầm, đay mọc được chăng? Chỗ không có nước, sậy nào vươn nổi?

12 Khi hãy còn non được cắt đem về, nó đã ra khô héo trước mọi thứ cỏ.”

13 Đó là số phận của mọi kẻ lãng quên Thiên Chúa, niềm hy vọng của phường gian ác cũng tiêu tan như vậy.

14 Nơi tin tưởng của nó như sợi chỉ treo mành, chỗ an toàn của nó khác chi tấm màng nhện.

15 Nó dựa vào nhà, nhưng nhà không vững, nó bám vào nhà, nhưng nhà lung lay.

16 Dưới ánh mặt trời, nó tràn trề nhựa sống, và đâm chồi nẩy lộc tỏa khắp thửa vườn.

17 Rễ nó chằng chịt quanh đá tảng, ăn sâu vào khe đá.

18 Nhưng nếu người ta bứng nó đi khỏi chỗ nó ở, thì nơi nó ở cũng chối bỏ nó: “Có bao giờ tôi thấy anh đâu!”

19 Đường nó đi, sung sướng như vậy đó! Từ bụi đất một mầm khác mọc lên.

20 Này, Thiên Chúa chẳng loại bỏ con người toàn vẹn, chẳng tiếp tay cho phường gian ác.

21 Người sẽ lại cho miệng anh rộn rã tiếng cười, và môi anh vang khúc hoan ca.

22 Kẻ thù ghét anh phải thẹn thùng xấu hổ, nơi ở của phường gian ác cũng chẳng còn.

Scroll to Top