Sách Giu-đi-tha

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 9

Lời cầu nguyện của bà Giu-đi-tha

1 Bà Giu-đi-tha sấp mặt xuống đất, rắc tro lên đầu, cởi áo vải thô đang mặc. Tại Đền Thờ của Thiên Chúa ở Giê-ru-sa-lem, vào một buổi dâng hương ban chiều, bà Giu-đi-tha lớn tiếng kêu cầu cùng Đức Chúa. Bà nói:

2 “Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của cha con là Si-mê-ôn, Ngài đã trao gươm vào tay người để trừng trị lũ ngoại bang. Chúng cởi dây lưng người thiếu nữ, làm cho nàng nhơ nhuốc, lột trần ra cho nàng xấu hổ và cưỡng hiếp để làm nhục nàng. Quả thật, Ngài đã nói: “Không được phép làm điều ấy”, thế mà chúng lại làm như vậy.

3 Vì thế, Ngài đã để cho các thủ lãnh của chúng bị sát hại, và giường của chúng vấy máu, nơi đây chúng lừa người ta, nay chúng bị lừa lại; Ngài đánh phạt tên nô lệ cũng như người quyền thế, đánh phạt người quyền thế ngự trên ngai vàng.

4 Ngài để cho vợ chúng bị bắt đi, con gái chúng phải lưu đày; còn tất cả chiến lợi phẩm, Ngài chia cho đoàn con yêu quý, vì họ nhiệt tâm nhiệt tình với Ngài; máu nhuốc nhơ của chúng làm họ kinh tởm, nên họ đã kêu cầu Ngài cứu giúp. Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, thân con góa bụa, xin đoái thương nghe lời.

5 Quả vậy, quá khứ, hiện tại và tương lai, tất cả đều do Ngài thực hiện. Điều xảy ra bây giờ cũng như sắp xảy ra, Ngài đều suy tính cả. Điều gì đã xảy ra, cũng do Ngài suy tính.

6 Ngài muốn vật gì, vật ấy liền xuất hiện và thưa: “Có chúng con hiện diện!” Quả thật, mọi đường lối của Ngài đều có sẵn, và phán quyết của Ngài được tiên liệu hết.

7 Kìa quân Át-sua, chúng đông vô kể, chúng kiêu ngạo vì có nhiều chiến mã, kỵ binh. Chúng vênh vang vì bộ binh hùng mạnh, cậy vào giáo, vào khiên, vào cung tên cũng như nỏ bắn đá. Chúng đâu nhận biết rằng Ngài là Đức Chúa, Đấng tiêu diệt mọi thứ chiến tranh.

8 Danh Ngài là Đức Chúa, Ngài sẽ dùng quyền năng đập tan sức mạnh của chúng, sẽ nổi trận lôi đình bẻ gãy dũng lực của chúng. Quả thật, chúng lăm le xâm phạm đến nơi thánh của Ngài, làm ô uế nơi Ngài ngự trị, chốn tôn vinh danh thánh của Ngài. Chúng dùng gươm chặt gãy góc cong của bàn thờ.

9 Xin Ngài nhìn xem chúng ngạo mạn mà trút cơn thịnh nộ lên đầu chúng. Xin cho tay góa bụa này thêm mạnh mẽ để hoàn thành điều con suy tính.

10 Xin cho môi miệng con biết dùng xảo ngôn hoa ngữ, để Ngài đánh đứa nô lệ cùng với tên thủ lãnh, và đánh tên thủ lãnh cùng với đứa tôi đòi. Xin Ngài dùng bàn tay nhi nữ mà bẻ gãy thói kiêu căng của chúng.

11 Vì sức mạnh của Ngài không dựa vào số đông, quyền lực của Ngài chẳng ở nơi người mạnh thế. Nhưng Ngài là Thiên Chúa của kẻ khiêm nhu, là Đấng cứu giúp người hèn mọn, Đấng đỡ nâng kẻ cô thế, Đấng bảo vệ người bị bỏ rơi, Đấng Cứu Tinh của những ai thất vọng.

12 Vâng, vâng, lạy Thiên Chúa của cha con, Thiên Chúa của dân Ít-ra-en, Chúa Tể trời đất, Đấng sáng tạo sông ngòi biển khơi, Vua muôn loài thụ tạo, xin lắng nghe lời con khẩn cầu.

13 Xin làm cho lời con nói và mưu chước của con gây thương tích và sát hại những kẻ mưu toan làm tội ác chống lại giao ước của Ngài, chống lại Nhà được thánh hiến và đỉnh núi Xi-on, cũng như Nhà của con cái Ngài.

14 Xin làm cho mọi dân nước và chi tộc nhận biết rằng: Ngài là Thiên Chúa, vị Thiên Chúa nắm giữ mọi quyền năng và sức mạnh; và chẳng một ai khác, ngoại trừ Ngài, có thể phù hộ dòng giống Ít-ra-en.”

Scroll to Top