Sách Huấn Ca

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 12

Làm ơn làm phúc

1 Nếu con làm việc thiện, thì hãy biết con làm cho ai, và con ở hiền thì sẽ gặp lành.

2 Hãy làm việc thiện cho người đạo hạnh, con sẽ được đền đáp, nếu không do người ấy, thì cũng do Đấng Tối Cao.

3 Sẽ chẳng có chi may lành cho kẻ ngoan cố trong điều ác, cho kẻ không thích làm việc từ thiện.

4 Hãy cho người đạo hạnh, nhưng đừng giúp kẻ tội lỗi.

5 Hãy xử tốt với người khiêm tốn, và đừng ủng hộ quân vô đạo, hãy khước từ, đừng cung cấp bánh ăn cho nó, kẻo nó được đàng chân lân đàng đầu; con sẽ gặp hoạn nạn gấp đôi đối lại tất cả những việc lành con đã làm cho nó.

6 Vì chính Đấng Tối Cao cũng gớm ghét phường tội lỗi, Người sẽ trừng phạt để trả oán quân vô đạo.

7 Hãy cho người tốt, nhưng đừng giúp kẻ tội lỗi.

Bạn thật bạn giả

8 Lúc gặp may, không nhận ra được ai là bạn, khi lâm nạn, chẳng giấu nổi ai là thù.

9 Khi con người gặp may thì kẻ thù nó buồn khổ, lúc nó lâm nạn thì bạn hữu cũng tránh xa.

10 Đừng bao giờ tin vào thù địch; vì như đồng ten sét thế nào, thì sự độc ác của nó cũng vậy.

11 Nếu nó tự hạ và đi đứng khúm núm, thì con phải cảnh giác và coi chừng; hãy đối xử với nó như người lau gương, và biết rằng rốt cuộc nó sẽ bị lật tẩy.

12 Đừng để nó đứng cạnh con, kẻo nó lật nhào con rồi chiếm lấy chỗ; đừng đặt nó ngồi bên phải con, kẻo ghế của con, nó sẽ tìm cách chiếm đoạt. Cuối cùng con sẽ hiểu lời ta, và sẽ nuối tiếc những điều ta đã nói.

13 Ai nào thương kẻ dụ rắn mà bị rắn cắn, ai nào xót mọi kẻ đến gần thú dữ đâu?

14 Kẻ đồng hành với người tội lỗi, và tham gia vào các tội của nó cũng vậy.

15 Nó ở với con một giờ, nhưng khi con chao đảo, nó sẽ không nán lại với con.

16 Kẻ thù, ngoài miệng thì ngọt xớt, nhưng trong lòng lại tính xô con xuống vực sâu. Mắt kẻ thù cũng rưng rưng đẫm lệ, nhưng nếu gặp cơ hội, nó không thôi khát máu.

17 Lúc lâm nạn, con sẽ thấy nó ở sẵn đó trước con rồi, làm như giúp đỡ, nhưng kỳ thực lại hất cẳng con.

18 Nó sẽ lắc đầu vỗ tay, nói về con đủ điều mà để lộ chân tướng nó.

Scroll to Top