Sách Huấn Ca

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 24

Diễn từ của Đức Khôn Ngoan

1 Đức Khôn Ngoan tự biểu dương và hãnh diện ở giữa dân mình.

2 Khôn ngoan lên tiếng trong đại hội của Đấng Tối Cao và hãnh diện trước quyền uy của Người.

3 “Ta phát xuất từ miệng Đấng Tối Cao và như mây mù, Ta bao phủ cõi đất.

4 Ta cắm lều trên nơi cao thẳm và đặt ngai Ta trên cột mây.

5 Duy có mình Ta đi vòng cả bầu trời và rảo bước khắp vực sâu thăm thẳm.

6 Trên sóng biển, trên toàn cõi đất, trên mọi nước mọi dân, Ta nắm trọn chủ quyền.

7 Giữa chúng hết thảy, Ta tìm chốn nghỉ ngơi, xem có gia nghiệp của ai để Ta cư ngụ.

8 Bấy giờ, Đấng tác thành vạn vật truyền lệnh cho Ta, Đấng tạo thành Ta dựng lều cho Ta ở. Người phán: “Hãy cắm lều ở Gia-cóp, hãy hưởng phần sản nghiệp ở Ít-ra-en.”

9 Người đã dựng nên Ta trước muôn đời, từ khởi thủy, và Ta sẽ tồn tại mãi đến muôn đời.

10 Trong lều thánh, trước nhan Người, Ta thi hành thánh vụ và như thế, Ta định cư tại Xi-on.

11 Ta cũng nghỉ ngơi trong thành đô yêu dấu, tại Giê-ru-sa-lem, Ta nắm chủ quyền.

12 Ta đâm rễ sâu giữa một dân hiển hách, trong phần riêng của ĐỨC CHÚA, cũng là sản nghiệp của Người.

13 Ta đã vươn lên tựa cây bá hương vùng Li-băng, tựa cây trắc bá núi Khéc-môn.

14 Ta đã vươn lên như cây chà là ở Ên Ghe-đi, như những khóm hồng ở Giê-ri-khô, như cây ô-liu xanh tốt giữa cánh đồng. Như cây tiêu huyền, Ta đã vươn lên.

15 Như cây quế, như tước sàng, Ta nức hương ngào ngạt, Ta tỏa hương thơm ngát như mộc dược quý, như phong tử hương, mã não, an tức hương, như khói hương nghi ngút trong lều,

16 Ta vươn nhánh ra như cây nhựa điều, nhánh của Ta là nhánh vinh quang tươi đẹp.

17 Tựa cây nho, Ta nẩy mầm xinh tốt, hoa của Ta sẽ kết trái phú túc vinh quang.

19 Hỡi những kẻ khao khát Ta, nào hãy đến, hãy ăn cho no thỏa hoa trái của Ta.

20 Vì nhớ đến Ta thì ngọt ngào hơn mật và được Ta làm gia sản thì ngọt hơn tảng mật ong.

21 Ai ăn Ta sẽ còn đói, ai uống Ta sẽ còn khát.

22 Ai nghe lời Ta sẽ không phải thẹn thùng, ai hoạt động trong Ta sẽ không hề phạm tội.

Đức Khôn Ngoan và Lề Luật

23 Tất cả những điều ấy đều có trong sách Giao ước của Thiên Chúa Tối Cao, trong Lề Luật ông Mô-sê đã truyền, để các cộng đồng Gia-cóp nhận làm gia nghiệp.

25 Lề Luật làm cho khôn ngoan dâng trào như sông Pi-sôn, như sông Tích-ra vào mùa hái quả,

26 cho hiểu biết đầy tràn như sông Êu-phơ-rát, như sông Gio-đan vào mùa gặt;

27 cho lời dạy bảo chan hòa như sông Nin, như suối Ghê-khôn vào mùa nho chín.

28 Người đầu tiên chẳng biết hết khôn ngoan, kẻ cuối cùng cũng không hiểu thấu được.

29 Vì tư tưởng của khôn ngoan rộng hơn đại dương, ý định của khôn ngoan sâu hơn vực thẳm.

30 Phần tôi, tôi như kênh đào chảy từ sông lớn, như con lạch dẫn nước tới địa đàng.

31 Tôi tự nhủ: “Tôi sẽ tưới mảnh vườn của tôi”, cho luống hoa đẫm nước. Và này, kênh đào của tôi đã biến thành sông cả, và sông cả biến thành đại dương.

32 Tôi sẽ làm cho lời dạy bảo rực sáng tựa bình minh, cho nó chiếu tỏa mãi tận chốn xa vời.

33 Tôi sẽ tung gieo giáo huấn như lời của ngôn sứ, sẽ lưu truyền cho các thế hệ mai sau.

34 Hãy xem: tôi vất vả đâu phải cho riêng mình, nhưng còn vì mọi người muốn tìm kiếm khôn ngoan.

Scroll to Top