Sách Huấn Ca

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 32

Tiệc tùng

1 Được đặt làm chủ tọa ư? Con đừng có lên mặt: giữa thực khách, hãy xử sự như một người đồng bàn; lo cho người ta, rồi mới ngồi vào chỗ.

2 Chu toàn mọi bổn phận xong, con hãy yên vị và chung vui với mọi người, rồi lãnh triều thiên thưởng tài tổ chức.

3 Nếu là bô lão, xin cứ phát biểu, đó là điều hợp lý hợp tình. Xin cứ nói như ngài hiểu biết, nhưng xin đừng cản trở việc đàn ca.

4 Nhạc đang tấu thì xin đừng thao thao bất tuyệt, vì như vậy là dạy khôn không đúng lúc.

5 Tiệc rượu có tiếng hát cung đàn ví như nhẫn vàng đính ấn hồng ngọc.

6 Rượu hảo hạng, nhạc du dương, như khung vàng ghép triện ngọc bích.

7 Nếu còn trai trẻ, hãy nói lúc cần. Và khi được mời, cũng chỉ nói hai lần là tối đa.

8 Hãy nói cho gọn, ít lời, nhiều ý, làm như kẻ vừa quán triệt vấn đề, vừa biết nín thinh.

9 Giữa hàng quyền chức, con đừng làm như kẻ bằng vai; và khi người khác nói, con chớ có bô bô cái miệng.

10 Như chớp lòe lên trước khi sấm nổ rền, mối thiện cảm cũng đón chờ con người khiêm tốn.

11 Tan tiệc thì đứng lên, đừng ngồi nán lại.

Về nhà ngay, chớ có la cà.

12 Tại nhà, hãy giải trí vui chơi và làm chi tùy thích, nhưng đừng ăn nói kiêu căng mà mang tội.

13 Về mọi chuyện trên đây, hãy ca ngợi Đấng tạo thành con, Đấng ban cho con dồi dào ân phúc.

Kính sợ Thiên Chúa

14 Kẻ kính sợ ĐỨC CHÚA thì đón nhận lời giáo huấn. Ai từ sáng sớm đã kiếm tìm Người, sẽ được đoái thương.

15 Ai tìm hiểu Lề Luật sẽ thấm nhuần Lề Luật, còn với kẻ giả hình, Lề Luật trở thành cớ vấp ngã.

16 Ai kính sợ ĐỨC CHÚA sẽ nhận ra lẽ phải; việc tốt họ làm sẽ rực rỡ như ánh quang.

17 Người tội lỗi khước từ lời khiển trách, tìm đủ lẽ để làm theo ý mình.

18 Người biết suy nghĩ không coi thường ý kiến kẻ khác. Quân ngoại bang và phường tự đắc thì chẳng biết sợ hãi là gì.

19 Đừng hành động mà không suy nghĩ, để không phải hối hận về việc mình làm.

20 Đường gồ ghề, con chớ đặt chân, kẻo vấp phải đá.

21 Đường bằng phẳng, con đừng ỷ y.

22 Cả con cái, cũng phải dè chừng.

23 Trong mọi việc làm, hãy biết tự tin, đó cũng là tuân giữ mệnh lệnh.

24 Ai tin tưởng Lề Luật thì gắn bó với lệnh truyền. Kẻ cậy trông ĐỨC CHÚA sẽ chẳng hề thua thiệt.

Scroll to Top