Sách Huấn Ca

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 44

2. TRONG LỊCH SỬ

Ca ngợi các bậc tổ tiên

1 Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ.

2 ĐỨC CHÚA đã sáng tạo nên nhiều con người hiển hách là các vĩ nhân từ những thuở xa xưa:

3 Có những người cai trị đất nước mình và là những con người nổi danh về quyền lực; có những người cố vấn nhờ trí thông minh; có những người loan báo bằng các lời sấm.

4 Có những người lãnh đạo dân bằng các lời chỉ dẫn, bằng tài dạy dỗ dân chúng và những lời giáo huấn khôn ngoan;

5 có những người sáng tác những điệu nhạc du dương, viết ra những bài thơ bài phú;

6 có những người giàu sang, lắm quyền nhiều thế sống bình an hòa thuận trong nhà.

7 Hết thảy đều được người đương thời khen ngợi, được vẻ vang trong lúc sinh thời.

8 Trong các vị, có những người lưu danh hậu thế cho người đời ca ngợi tán dương.

9 Có những người không còn ai nhớ nữa, họ qua đi như chẳng bao giờ có, họ sinh ra mà như chẳng chào đời con cháu của họ cũng thế thôi!

10 Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng.

11 Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con.

12 Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước; nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành.

13 Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ.

14 Các ngài được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế.

15 Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.

Ông Kha-nốc

16 Ông Kha-nốc đẹp lòng ĐỨC CHÚA và đã được đưa đi. Ông là tấm gương cho các thế hệ quay về với Thiên Chúa.

Ông Nô-ê

17 Ông Nô-ê được xem là người công chính vẹn toàn; trong thời thịnh nộ, ông đã trở thành một chồi non: nhờ có ông, mặt đất còn lại một số sót, khi hồng thủy xảy ra.

18 Các giao ước vĩnh cửu đã được lập với ông để không xác phàm nào còn bị hồng thủy tiêu diệt.

Ông Áp-ra-ham

19 Ông Áp-ra-ham là người cha vĩ đại của muôn dân tộc, vinh quang của ông chẳng ai sánh tày.

20 Lề Luật của Đấng Tối Cao, ông hằng tuân giữ và ông được giao ước với Người. Nơi thân xác mình, ông đã lập giao ước, trong cơn thử thách, ông được nhìn nhận là trung thành.

21 Vì thế, Người thề hứa với ông: nhờ dòng dõi ông, các dân tộc được chúc lành. Người gia tăng dòng dõi ấy nhiều như bụi đất, tôn hậu duệ ông lên như những vì sao, cho họ được hưởng phần gia nghiệp từ biển này cho tới biển kia, từ sông Cả đến tận cùng cõi đất.

Ông I-xa-ác và ông Gia-cóp

22 Với ông I-xa-ác, Người cũng bảo đảm như thế, vì ông Áp-ra-ham, thân phụ của ông.

23 Phúc lành của mọi người cũng như giao ước, Người đặt lên đầu ông Gia-cóp. Người cho ông cũng được hưởng phúc lành và ban cho ông xứ sở làm gia nghiệp. Người chia thành nhiều phần và phân phát cho mười hai chi tộc.

Scroll to Top