Sách Huấn Ca

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 51

Thánh thi tạ ơn

1 Lạy Ðức Chúa là Vua, con xin cảm tạ Ngài, ca ngợi Ngài là Thiên Chúa, Ðấng cứu độ con. Con cảm tạ danh Ngài.

2 Ngài quả là Ðấng bảo vệ và trợ giúp con, Ngài đã cứu thân con khỏi hư mất, xin cứu con thoát khỏi lưới dò của kẻ chuyên đặt điều vu khống, và kẻ ưa nói lời điêu ngoa. Khi con gặp kẻ thù chống đối, Ngài đã thương trợ giúp và giải thoát con.

3 Nhờ uy danh cao cả, và chiếu theo lòng lân tuất vô biên của Ngài, Ngài đã giải thoát con khỏi những kẻ rình cắn xé con, chực nuốt trửng, khỏi tay những kẻ tìm hại mạng sống con, khỏi bao khốn quẫn con hứng chịu,

4 khỏi đám lửa vây quanh làm con ngạt thở, khỏi ngọn lửa không do con đốt lên,

5 khỏi lòng vực sâu âm phủ, khỏi lưỡi nhơ bẩn, khỏi lời điêu ngoa,

6 khỏi họa vu oan do kẻ gian tà sàm tấu. Mạng con đã kề sát tử thần, đời con đã gần đáy âm ty.

7 Con đã bị tư bề vây hãm mà chẳng có người trợ giúp con. Con đưa mắt tìm người cứu giúp, nhưng chẳng thấy một ai.

8 Bấy giờ, lạy Ðức Chúa, con nhớ lại lòng lân tuất của Ngài, và tưởng nhớ bao việc Ngài làm từ muôn thuở: Ngài đã giải thoát những ai cậy trông Ngài, và cứu họ khỏi tay thù địch.

9 Từ cõi đất, tôi dâng lời cầu khẩn, xin Chúa cứu tôi thoát khỏi tử thần.

10 Tôi kêu cầu Ðức Chúa là Cha của Chúa tôi: “Xin đừng bỏ rơi con trong những ngày khốn quẫn, khi bè lũ kiêu căng hoành hành mà chẳng có người nào trợ giúp. Con sẽ không ngừng ca ngợi Thánh Danh và hát lên bài ca cảm tạ.”

11 Ngài đã đoái nghe lời con cầu khẩn, vì đã cứu con khỏi diệt vong, và giải thoát con khỏi thời tai họa.

12 Bởi thế, con xin cảm tạ và ca ngợi Ngài, và xin chúc tụng danh Ðức Chúa.

Thánh thi: Tìm đức khôn ngoan

13 Thời còn trẻ, trước khi bôn ba đây đó, tôi đã công nhiên tìm kiếm đức khôn ngoan khi dâng lời cầu nguyện.

14 Nơi Thánh Ðiện, tôi hằng cầu xin, và cho đến mãn đời, tôi vẫn tìm kiếm đức khôn ngoan.

15 Như hoa tươi nở, tựa chùm nho chín, đức khôn ngoan làm hoan hỷ lòng tôi. Chân tiến bước trên đường ngay nẻo chính, tôi dõi theo đức khôn ngoan từ thuở còn thanh xuân.

16 Chỉ lắng tai một chút mà tôi đã hấp thụ được, và tìm thấy cho bản thân một giáo huấn dồi dào.

17 Trong đức khôn ngoan, tôi tiến lên mãi, và tôi sẽ tôn vinh Thiên Chúa, Ðấng đã cho tôi được khôn ngoan.

18 Vì tôi đã cương quyết sống theo đức khôn ngoan, tôi hăng say tìm điều thiện và sẽ không xấu hổ thẹn thùng.

19 Trong đức khôn ngoan, hồn tôi đã phấn đấu, và chuyên cần tuân giữ Lề Luật. Tôi đã giơ tay lên trời, tôi khóc than vì thiếu hiểu biết.

20 Tôi đã hướng lòng về đức khôn ngoan, và khi giữ mình trong sạch, tôi tìm được đức khôn ngoan. Tôi đã để tâm tìm hiểu ngay từ đầu, nên tôi sẽ không bị ruồng bỏ.

21 Tâm can tôi những bồn chồn tìm kiếm đức khôn ngoan, vì thế, tôi đạt được kho tàng quý giá.

22 Ðức Chúa đã ban thưởng cho tôi tài lợi khẩu, và tôi đem sử dụng để ca tụng Người.

23 Hỡi những người không được giáo huấn, hãy đến gần tôi và thụ huấn với tôi.

24 Sao các bạn nói mình còn thiếu những điều ấy, và tâm hồn các bạn còn khát khao nhiều như vậy?

25 Tôi đã mở miệng và lên tiếng: Hãy thu nhận những điều ấy, không phải trả đồng nào.

26 Hãy tra cổ vào ách, và đón nhận giáo huấn vào tâm hồn; giáo huấn này, các bạn có thể tìm thấy ngay ở bên cạnh mình.

27 Hãy đưa mắt nhìn: tôi đâu có vất vả bao nhiêu, và chính tôi đã được nghỉ ngơi an nhàn.

28 Hãy đón nhận giáo huấn, dù phải mất nhiều bạc, nhưng nhờ đó bạn sẽ thu được lắm vàng.

29 Ước chi tâm hồn các bạn được hoan hỷ, vì Ðức Chúa đầy lòng thương xót từ bi, và các bạn đừng xấu hổ khi ca tụng Người.

30 Việc phải làm, các bạn hãy hoàn tất trước thời hạn, và Ðức Chúa sẽ ban cho các bạn phần thưởng vào thời buổi của Người. Ðó là lời khôn ngoan của ông Giê-su, con ông Xi-ra.

Scroll to Top