Sách Khôn Ngoan

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 12

1 Quả vậy, lạy ĐỨC CHÚA, sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật.

2 Vì thế, những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ. Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa.

Chúa nhẹ tay với Ca-na-an

3 Những ai xưa kia cư ngụ trên đất thánh của Ngài,

4 Ngài chê ghét những hành vi đáng trách của họ: những việc phù phép, những lễ bái vô luân.

5 Bọn độc ác sát hại trẻ thơ, bọn bày tiệc uống máu ăn thịt người, ăn cả gan cả ruột, bọn gia nhập những hội tế thần,

6 bọn cha mẹ sát nhân giết cả những con người chưa thể tự vệ; hết thảy những bọn đó, Ngài đã muốn dùng tay cha ông chúng con mà tiêu diệt,

7 để cho vùng đất Ngài quý chuộng hơn hết tiếp nhận được đoàn lũ con cái Ngài, những người xứng đáng tới chiếm ngụ.

8 Nhưng ngay cả với bọn đó, Ngài cũng nhẹ tay, vì chúng chỉ là những con người: Ngài đã sai ong bầu làm tiền đạo cho đoàn quân của Ngài, để bọn chúng chỉ bị giết từ từ thôi.

9 Không phải là Ngài không thể cho dàn binh bố trận mà trao quân vô đạo vào tay các chính nhân; cũng không phải là Ngài không thể dùng thú dữ hay một lời nghiêm khắc tiêu diệt chúng một lần là xong.

10 Nhưng Ngài trừng phạt chúng từ từ cho chúng có cơ may hối cải. Tuy nhiên không phải Ngài không biết rằng chúng là dòng dõi gian tà, bẩm sinh vốn xấu xa, tâm trí chẳng bao giờ thay đổi.

11 Đó là dòng giống bị chúc dữ ngay từ đầu. Lý do khiến Chúa nương tay Cũng không phải sợ hãi gì ai mà Chúa không trừng phạt lỗi lầm của chúng.

12 Vì nào ai dám hỏi: “Chúa làm chi vậy?” Ai dám chống lại phán quyết của Ngài? Và ai dám cáo tội Ngài hủy diệt dân nước Ngài đã lập nên? Ai dám đứng lên chống lại Ngài và bênh vực bọn người gian ác?

13 Vì Chúa chăm sóc mọi loài. Ngoài Ngài ra, chẳng còn thần nào khác để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán quyết của Ngài không bất công.

14 Cũng chẳng có vua quan nào có khả năng chống lại Chúa mà bênh đỡ cho những kẻ Ngài trừng phạt.

15 Nhưng Ngài là Đấng công chính, cai trị muôn loài thật công minh. Và kết án kẻ không đáng trừng phạt là điều xa lạ đối với Chúa quyền năng.

16 Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh, và vì Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài.

17 Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng, thì Ngài tỏ sức mạnh; còn ai đã biết mà vẫn to gan, thì Ngài trị tội.

18 Nhưng Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh. Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn.

Những bài học Chúa dạy cho Ít-ra-en

19 Làm như thế Chúa đã dạy dân rằng: người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối.

20 Vì nếu thù địch của con cái Ngài là những kẻ đáng chết, mà khi trừng phạt, Ngài còn quan tâm và khoan hồng, ban cho chúng có thời gian và cơ hội để dứt bỏ đường lối gian tà,

21 thì khi xét xử con cái, Ngài lại càng thận trọng biết bao, bởi Ngài đã thề nguyền và kết ước với cha ông họ, mà hứa ban những sự tốt lành.

22 Như thế, khi nương tay với thù địch của chúng con, Chúa dạy dỗ chúng con là khi đứng xét xử, chúng con phải nhớ lại lòng từ ái của Ngài; còn khi bị Ngài xét xử, chúng con biết tin tưởng vào tình thương của Ngài.

Lại nói về hình phạt Ai-cập

23 Như thế, những kẻ sống cuộc đời ngu si bất chính, Ngài bắt chúng phải chịu cực hình bằng chính những đồ ghê tởm chúng bày ra.

24 Bởi chúng đã quá lầm đường lạc lối khi những con vật hèn kém và đáng khinh hơn cả, chúng lại coi như là thần minh. Chúng để cho mình bị lường gạt như đám trẻ nhỏ chưa đủ trí khôn.

25 Thế nên, như đối với trẻ con chưa biết suy nghĩ, Ngài đã xử phạt chúng bằng cách biến chúng nên trò cười.

26 Nhưng những ai không thèm đếm xỉa đến những hình phạt như dành cho trẻ nhỏ kia, thì sẽ bị Thiên Chúa xét xử đích đáng.

27 Khốn đốn vì bị thú vật làm khổ, và thấy mình bị trừng phạt do chính những con vật mình vốn coi là thần minh, chúng mới thấy rõ, chúng mới nhìn nhận rằng Đấng xưa kia chúng đã khước từ, chính là Thiên Chúa thật. Và vì thế, án quyết cuối cùng ập xuống trên chúng.

Scroll to Top