Sách Khôn Ngoan

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 9

Lời cầu xin cho được Đức Khôn Ngoan

1 “Lạy Thượng Đế của bậc tổ tiên, lạy ĐỨC CHÚA từ bi lân tuất, Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật,

2 dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người, để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên,

3 và sống sao cho thánh thiện công chính mà chỉ huy cả vũ trụ này, cùng được một tâm hồn ngay thẳng mà phân biệt phải trái.

4 Xin rộng ban cho con Đức Khôn Ngoan hằng ngự bên tòa Chúa. Xin đừng đuổi con đi mà chẳng nhận làm con.

5 Vì thân này là tôi tớ, con của nữ tỳ Ngài, số phận mỏng manh, cuộc đời vắn vỏi, việc pháp đình lề luật, con bé bỏng hiểu chi!

6 Quả thế, con người ta dẫu thập toàn đi nữa mà chẳng có Đức Khôn Ngoan của Ngài, thì cũng kể bằng không không vậy.

7 Nhưng chính Chúa lại tuyển chọn con làm vua của dân Ngài, và làm người xét xử con trai con gái của Ngài.

8 Cũng chính Chúa dạy con xây một đền thờ trên núi thánh của Ngài, và xây một bàn thờ trong thành Ngài ngự theo như mẫu lều thánh Ngài chỉ vẽ cho từ thuở ban đầu.

9 Đức Khôn Ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh của Ngài.

10 Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự, xin gửi Đức Khôn Ngoan Ngài tới, xin phái đến từ tòa cao vinh hiển, để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa.

11 Vì Đức Khôn Ngoan hiểu biết tất cả, sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà gìn giữ con.

12 Nhờ thế, những gì con thực hiện sẽ làm vui lòng Chúa, và con sẽ công minh xét xử dân Ngài hầu xứng đáng với ngai vàng của thân phụ con.

13 Lạy Chúa, nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa? Nào có ai hiểu được ĐỨC CHÚA muốn điều chi?

14 Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững.

15 Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề.

16 Những gì thuộc hạ giới, chúng con đã khó mà hình dung nổi, những điều vừa tầm tay, đã phải nhọc công mới khám phá được, thì những gì thuộc thượng giới, có ai dò thấu nổi hay chăng?

17 Ý định của Chúa, nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời, chính Ngài chẳng ban Đức Khôn Ngoan, chẳng gửi thần khí thánh?

18 Chính vì thế mà đường lối người phàm được sửa lại cho thẳng, cũng vì thế mà con người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Ngài, và nhờ Đức Khôn Ngoan mà được cứu độ.”

Scroll to Top