Sách Ngôn Sứ A-mốt

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Ngôn Sứ A-mốt

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 4

Tố cáo các mệnh phụ vùng Sa-ma-ri

1 Hãy nghe lời này, hỡi các mụ bò cái xứ Ba-san trên vùng núi Sa-ma-ri! Các ngươi ngược đãi kẻ yếu hèn, chà đạp người nghèo đói, và bảo các ông chồng của mình: “Đem rượu lại đây cho ta uống!”

2 Với danh nghĩa là Đấng Thánh, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã thề rằng: Đây sắp đến những ngày người ta kéo các ngươi đi bằng lao móc và lấy lưỡi câu lôi những kẻ theo sau các ngươi.

3 Qua những lỗ hổng của tường thành bị phá, các ngươi sẽ phải chui ra, mạnh ai nấy chạy, và sẽ bị dồn về phía Hác-môn – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Ít-ra-en vẫn ảo tưởng, không chịu sám hối nên bị trừng phạt

4 Hỡi con cái Ít-ra-en, cứ đến Bết Ên mà phản bội, đến Ghin-gan mà phản bội nữa đi! Sáng sáng hãy tiến dâng hy lễ và cứ ba ngày lại dâng cúng lễ thập phân.

5 Cứ đốt bánh không men làm lễ tạ ơn, và những lễ phẩm tự nguyện các ngươi dâng, hãy rêu rao cho người ta biết, bởi các ngươi thích làm như vậy – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.

6 Phần Ta, Ta đã làm cho các ngươi phải đói nhăn răng ở hết mọi thành phố, thiếu bánh ăn ở mọi nơi các ngươi cư ngụ; thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

7 Ba tháng trước mùa gặt, chính Ta đã ngăn mưa lại không cho đổ xuống trên các ngươi; Ta cho mưa xuống trên thành này, nhưng không cho mưa xuống trên thành khác; cánh đồng này được mưa tưới đượm, còn cánh đồng kia phải khô cháy vì thiếu mưa;

8 dân hai ba thành lảo đảo đến một thành tìm nước uống mà không đã khát; thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

9 Ta đã đánh phạt các ngươi khiến đồng lúa các ngươi bị úa vàng và sâu đục; bao vườn cây, vườn nho của các ngươi, những cây ô-liu và cây vả, đều bị châu chấu cào cào ăn sạch; thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

10 Ta đã giáng xuống trên các ngươi một tai ương cùng loại với tai ương bên Ai-cập; Ta dùng gươm giết chết trai tráng của các ngươi và cướp lấy chiến mã; Ta cho mùi hôi thối bốc lên mũi các ngươi từ doanh trại các ngươi đang ở; thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

11 Ta đã làm cho các ngươi phải sụp đổ như chính Thiên Chúa đã làm sụp đổ thành Xơ-đôm và Gô-mô-ra; các ngươi khác nào thanh củi được rút khỏi đống lửa cháy; thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

12 Vậy, hỡi Ít-ra-en, Ta sẽ xử với ngươi như thế này, và bởi vì Ta sẽ xử với ngươi như vậy nên, hỡi Ít-ra-en, ngươi hãy chuẩn bị đi gặp Thiên Chúa của ngươi.

Vinh tụng ca

13 Này đây, Đấng tạo ra núi non, dựng nên gió bão, Đấng tỏ cho con người biết ý định của mình, Đấng làm ra bình minh và bóng tối, Đấng ngự giá trên những đỉnh cao của địa cầu, danh hiệu của Người là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh.

Scroll to Top