Sách Ngôn Sứ A-mốt

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Ngôn Sứ A-mốt

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 5

Than khóc Ít-ra-en

1 Hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe lời này, lời ta than vãn khóc thương ngươi:

2 Trinh nữ Ít-ra-en gục ngã rồi, không sao trỗi dậy nổi. Nàng nằm xoài dưới đất, chẳng được ai nâng lên!

3 Quả thế, về số phận nhà Ít-ra-en, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Thành nào đem một ngàn quân xuất trận, sẽ chỉ còn lại một trăm; thành nào đem một trăm quân xuất trận, sẽ chỉ còn lại mười.

Không hoán cải thì không thể được cứu độ

4 Quả thế, ĐỨC CHÚA phán thế này với nhà Ít-ra-en: Hãy tìm Ta thì các ngươi sẽ được sống!

5 Nhưng đừng tìm đến Bết Ên, đừng đi vào Ghin-gan, chớ qua Bơ-e Se-va! Vì Ghin-gan sẽ bị đày biệt xứ, và Bết Ên sẽ thành chốn không người.

6 Hãy tìm ĐỨC CHÚA thì các ngươi sẽ được sống! Nếu không, Người sẽ như lửa ập xuống và thiêu rụi nhà Giu-se, mà không một ai ở Bết Ên dập tắt nổi.

7 Khốn cho những ai biến lẽ phải thành ngải đắng và vứt bỏ công lý xuống đất đen.

Vinh tụng ca

8 Đấng dựng nên Nam Tào Bắc Đẩu, Đấng đổi tối ra sáng, biến ngày thành đêm, Đấng gọi nước biển lên rồi tưới xuống mặt đất, danh Người là ĐỨC CHÚA.

9 Người làm cho kẻ mạnh thế phải tiêu vong và khiến thành trì bị tiêu diệt.

Đe doạ

10 Chúng ghét người sửa trị nơi cửa công và thù oán kẻ ăn ngay nói thật.

11 Vậy, bởi các ngươi chà đạp kẻ yếu hèn và đánh thuế lúa mì của họ, nên những ngôi nhà bằng đá đẽo các ngươi đã xây, các ngươi sẽ không được ở; những gốc nho ngon ngọt các ngươi đã trồng, các ngươi sẽ không được uống rượu của chúng.

12 Bởi Ta biết: tội ác các ngươi nhiều vô kể, tội lỗi các ngươi nặng tầy trời: nào áp bức người công chính, lại đòi quà hối lộ, nào ức hiếp kẻ nghèo hèn tại cửa công.

13 Bởi thế, thời buổi này, ai cẩn trọng thì làm thinh, vì đây là một thời khốn quẫn.

Khuyến cáo

14 Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ, rồi các ngươi sẽ được sống, và như vậy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh sẽ ở cùng các ngươi, như lời các ngươi nói.

15 Hãy ghét điều dữ và chuộng điều lành, nơi cửa công, hãy thiết lập công lý; biết đâu, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh, sẽ dủ lòng thương số còn sót của Giu-se.

Hình phạt gần kề

16 Vì thế, ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa các đạo binh và là Chúa Thượng, phán thế này: Từ mọi quảng trường, sẽ vẳng lên những tiếng khóc than, trên mọi phố phường, người ta kêu trời kêu đất; người ta mời nông dân đến bày tỏ lòng thương tiếc, mời người khóc mướn đến khóc than;

17 từ mọi vườn nho, sẽ vẳng lên tiếng than khóc khi Ta đi qua giữa ngươi, ĐỨC CHÚA phán như vậy.

Ngày của ĐỨC CHÚA

18 Khốn cho những kẻ khát mong ngày của ĐỨC CHÚA. Ngày của ĐỨC CHÚA sẽ là gì cho các ngươi? Ngày đó sẽ là tối tăm, chứ không phải ánh sáng.

19 Cũng giống như người chạy trốn sư tử lại gặp phải gấu; người ấy về đến nhà, chống tay lên tường lại bị rắn cắn!

20 Ngày của ĐỨC CHÚA chẳng phải là tối tăm thay vì ánh sáng đó sao? Ngày âm u, không một tia sáng nào!

Chống lại kiểu phụng tự hình thức

21 Lễ lạt của các ngươi, Ta chán ghét khinh thường; hội hè của các ngươi, Ta chẳng hề thích thú.

22 Các ngươi có dâng lên Ta của lễ toàn thiêu… những lễ vật của các ngươi, Ta không vui nhận, chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, Ta chẳng đoái hoài.

23 Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi Ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa.

24 Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn.

25 Hỡi nhà Ít-ra-en, bốn mươi năm trường trong sa mạc, các ngươi có dâng lên Ta hy lễ hay lễ phẩm nào không?

26 Các ngươi sẽ kiệu Xích-cút, vua của các ngươi, và Ki-giun, ngôi sao của thần minh các ngươi, là những ngẫu tượng các ngươi đã làm ra để thờ.

27 Còn Ta, Ta sẽ đày các ngươi đi xa hơn Đa-mát – ĐỨC CHÚA phán như vậy, danh Người là Thiên Chúa các đạo binh.

Scroll to Top