Sách Ngôn Sứ A-mốt

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Ngôn Sứ A-mốt

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 9

Thị kiến thứ năm: Đền Thờ bị sụp đổ

1 Tôi thấy Chúa Thượng đứng bên cạnh bàn thờ. Người phán: “Đập vào đầu trụ cho khung cửa lung lay! Phá khung cửa cho vỡ tan trên đầu cả bọn! Những đứa còn sót lại, Ta sẽ giết bằng gươm. Trong bọn chúng, không một tên trốn nổi, trong bọn chúng, không một đứa thoát thân.

2 Chúng có chui xuống tận âm ty, tay Ta cũng kéo chúng lên khỏi đó. Chúng có bay lên đến tận trời, từ đó, Ta cũng lôi chúng xuống.

3 Chúng có núp trên đỉnh Các-men, tại đó, Ta cũng lùng bắt chúng cho kỳ được; chúng có xuống đáy biển hòng lẩn tránh mắt Ta, tại đó, Ta cũng truyền cho rắn cắn chúng.

4 Chúng có bị thù địch giải đi đày tận đâu, tại đó, Ta cũng truyền cho gươm đao giết chúng. Ta sẽ đưa mắt nhìn chúng để giáng hoạ chứ không phải để ban phúc thi ân.

Vinh tụng ca

5 ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng, Người chạm đến địa cầu là địa cầu rung chuyển, và toàn thể dân cư lâm cảnh tang tóc; cả mặt đất dâng lên như thể sông Nin, rồi xẹp xuống tựa Con Sông bên Ai-cập.

6 Điện cao vời, Người dựng chốn trời xanh, vòm của nó, đặt vững vàng trên mặt đất. Người gọi nước biển lên, rồi đổ trên mặt đất, danh Người là ĐỨC CHÚA.

Mọi người tội lỗi sẽ phải chết

7 Hỡi con cái Ít-ra-en, đối với Ta – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -, chẳng phải các ngươi giống con cái Cút sao? Chẳng phải Ta đã đưa Ít-ra-en lên khỏi đất Ai-cập, cũng như đưa người Phi-li-tinh khỏi Cáp-to và người A-ram khỏi xứ Kia đó sao?

8 Đây, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng để mắt nhìn vương quốc tội lỗi này: Ta sẽ quét sạch nó khỏi mặt đất, thế nhưng – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – Ta sẽ không tiêu diệt nhà Gia-cóp hoàn toàn.

9 Quả vậy, này đây Ta đã quyết: giữa tất cả các dân ngoại, Ta sẽ sàng sảy nhà Ít-ra-en như người ta dùng nia mà sàng sảy, và không hạt sạn nào rơi xuống đất.

10 Mọi kẻ tội lỗi trong dân Ta, những người cứ nói: “Tai họa sẽ chẳng đến gần, nó sẽ không ập xuống chúng ta đâu!”, chúng sẽ chết vì gươm hết thảy.

IV. VIỄN TƯỢNG PHỤC HƯNG VÀ PHỒN THỊNH THỜI THIÊN SAI

11 Trong ngày ấy, Ta sẽ dựng lại lều xiêu vẹo của Đa-vít, bít kín các lỗ hổng của tường thành, tái thiết những gì đã tan hoang, xây dựng nó như những ngày xưa cũ;

12 để chúng được chiếm hữu số sót của Ê-đôm và của tất cả các dân tộc đã được mang danh Ta – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Đấng thực hiện điều ấy.

13 Này đây sắp đến những ngày – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – thợ cày nối gót thợ gặt, kẻ đạp nho tiếp bước người gieo giống; núi đồi sẽ ứa ra nước cốt nho, và mọi gò nổng sẽ tuôn chảy.

14 Ta sẽ đổi vận mạng của Ít-ra-en dân Ta: chúng sẽ tái thiết những thành phố điêu tàn và định cư ở đó; chúng sẽ uống rượu vườn nho mình trồng, ăn thổ sản vườn mình canh tác.

15 Ta sẽ trồng chúng lại trên đất xưa chúng ở, và chúng sẽ không còn bị bứng đi khỏi thửa đất Ta đã ban cho chúng – ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ngươi phán như vậy.

Scroll to Top