Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 11

1 Hỡi Li-băng, hãy mở tung các cửa, lửa sẽ thiêu rụi những cây bá hương của ngươi!

2 Rú lên đi, hỡi cây trắc bá, vì cây bá hương đã đổ nhào rồi, vì những cây to lớn đã bị triệt hạ. Rú lên đi, hỡi những cây sồi Ba-san, vì khu rừng rậm đã bị tàn phá.

3 Hãy nghe tiếng rú của các mục tử, vì vẻ huy hoàng của chúng đã tiêu tan; hãy nghe tiếng gầm của lũ sư tử con, vì niềm kiêu hãnh của Gio-đan đã bị sụp đổ.

Hai người mục tử

4 ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của tôi, phán thế này: “Ngươi hãy chăn dắt bầy chiên sắp đem làm thịt.5 Bầy chiên đó, những kẻ tậu được đem đi giết mà không nghĩ rằng mình phạm tội; còn những kẻ bán chúng nói: Chúc tụng ĐỨC CHÚA, tôi đã nên giàu có! Thế mà các mục tử của chúng chẳng chút xót thương.6 Quả thật, Ta chẳng còn thương xót dân cư xứ này nữa, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Và đây, chính Ta sẽ trao mỗi người vào tay người lân cận và vào tay vua của nó; những người này sẽ tàn phá xứ sở, nhưng Ta sẽ chẳng cứu một ai khỏi tay chúng.7 Thế là tôi trở thành người chăn dắt bầy chiên mà bọn lái buôn chiên dê tính đem làm thịt. Tôi lấy hai cây gậy, một cây gọi là “Ân huệ”, cây kia là “Liên kết”, và tôi đã chăn dắt bầy chiên.8 Chỉ trong một tháng, tôi đã làm cho ba mục tử phải biệt tích. Nhưng chẳng mấy chốc tôi mất kiên nhẫn với bầy chiên, đồng thời chúng cũng chán tôi.9 Bấy giờ, tôi nói: “Ta không chăn không dắt nữa đâu, con nào chết thì chết, con nào mất thì mất. Con nào còn lại thì cứ ăn thịt lẫn nhau.”10 Thế rồi tôi lấy cây gậy “Ân huệ” đem bẻ gãy, để hủy bỏ giao ước tôi đã ký với muôn nước.11 Vậy ngày hôm ấy, giao ước bị hủy bỏ. Bọn lái buôn chiên dê quan sát tôi thì nhận ra đó chính là hành động của ĐỨC CHÚA.12 Bấy giờ, tôi bảo họ: “Nếu các ông cho là phải, thì trả công cho tôi; không thì thôi vậy.” Họ tính công cho tôi là ba mươi đồng bạc.13 ĐỨC CHÚA liền phán bảo tôi: “Ném số tiền đó vào kho bạc đi! Chúng đánh giá Ta chỉ có bấy nhiêu thôi!” Vậy tôi đã đem ba mươi đồng bạc mà quẳng vào kho bạc Nhà ĐỨC CHÚA.14 Sau đó tôi bẻ gãy cây gậy thứ hai, cây gậy “Liên kết” để hủy bỏ tình huynh đệ giữa Giu-đa và Ít-ra-en.

15 ĐỨC CHÚA lại phán với tôi: “Hãy sắm sẵn hành trang mà đóng vai người mục tử điên khùng,16 vì này, chính Ta sẽ cho xuất hiện trong xứ một mục tử khác. Con chiên nào mất, nó chẳng quan tâm; con thất lạc, nó chẳng đi tìm; con bị thương, nó không chạy chữa; con mạnh khỏe, nó chẳng dưỡng nuôi. Nhưng con nào béo thì chúng ăn thịt, rồi lóc luôn cả móng.

17 Khốn cho mục tử vô tích sự đã bỏ mặc đàn chiên.
Gươm sẽ chặt đứt tay, sẽ chọc mắt phải của nó.
Cánh tay của nó sẽ khô đét, và mắt phải của nó sẽ mù lòa.

Scroll to Top