Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 2

Thị kiến thứ hai: sừng và thợ rèn

1 Tôi ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Đây, có bốn cái sừng.2 Tôi hỏi vị thần sứ đang nói với tôi: “Thưa ngài, những cái sừng này là gì vậy?” Người trả lời tôi: “Đó là những cái sừng đã làm cho Giu-đa, Ít-ra-en và Giê-ru-sa-lem phải tan tác.”3 Rồi ĐỨC CHÚA lại cho tôi thấy bốn người thợ rèn.4 Tôi mới hỏi: “Lạy Đức Chúa, họ đến để làm gì vậy?” Và Người đáp lại rằng: “Những cái sừng đã làm cho Giu-đa phải tan tác, đến độ không ai cất đầu lên nổi, còn những người này đến để gây hãi hùng và triệt hạ các sừng của chư dân đang giương lên húc vào xứ Giu-đa, khiến nó phải tan tác.”

Thị kiến thứ ba: người đo

5 Rồi tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Đây, có một người, tay cầm dây đo.6 Tôi hỏi người ấy: “Ông đi đâu?” Người ấy trả lời: “Đi đo Giê-ru-sa-lem xem thành ấy rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu.”7 Và đây, vị thần sứ từng nói với tôi tiến ra và một thần sứ khác tiến lại đón vị thần sứ ấy.8 Vị trước bảo vị sau: “Hãy chạy đi nói với người thanh niên kia rằng: Giê-ru-sa-lem phải là một thành rộng mở, sẽ có vô số người và súc vật đến cư ngụ ở đó.9 Phần Ta, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Ta sẽ là tường lũy bằng lửa bao quanh nó, và Ta sẽ là vinh quang ở giữa nó.”

Hai lời kêu gọi dân lưu đày

10 Này! Này! Hãy trốn khỏi đất phương bắc, – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – vì Ta đã phân tán các ngươi đi bốn phương trời, – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

11 Này hỡi Xi-on, hãy lo cứu lấy mạng, hỡi ngươi là kẻ đang cư ngụ tại đất Ba-by-lon.

12 Bởi vì, – sau khi tôi được vinh quang Chúa sai đến với các dân tộc đã cướp phá các người, thì – ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: “Kẻ nào động đến các ngươi là động đến con ngươi mắt Ta.

13 Quả thế, này Ta giơ tay chống lại chúng, để chúng trở thành chiến lợi phẩm cho những kẻ đã phải làm tôi chúng.” Bấy giờ, các người sẽ nhận biết rằng ĐỨC CHÚA các đạo binh đã sai tôi đi.

14 “Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi, – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

15 Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng ĐỨC CHÚA: Chúng sẽ thành dân thánh của Ta, và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi.” Bấy giờ, (các) người sẽ nhận biết rằng ĐỨC CHÚA các đạo binh đã phái tôi đến với (các) người.

16 ĐỨC CHÚA sẽ lấy Giu-đa làm cơ nghiệp, đó là sở hữu của Người trên Đất Thánh và Người sẽ lại tuyển chọn Giê-ru-sa-lem.

17 Hỡi mọi xác phàm, hãy lặng thinh trước nhan ĐỨC CHÚA, bởi vì Người tỉnh giấc và ra khỏi Nơi Thánh của Người.

Lên đầu trang