Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 5

Thị kiến thứ sáu: cuốn sách bay

1 Tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Đây, có một cuốn sách đang bay.2 Vị thần sứ đã nói với tôi lại bảo: “Ngươi thấy gì?” Tôi thưa: “Tôi thấy một cuốn sách đang bay; cuốn sách dài mười thước, rộng năm thước.”3 Bấy giờ, người bảo tôi: “Đây là lời nguyền rủa tuyên ra cho khắp mặt đất. Quả vậy, theo lời đó, bất cứ ai trộm cắp sẽ bị đuổi ra khỏi đây, và cũng theo lời đó, bất cứ ai thề gian sẽ bị đuổi ra khỏi đây.4 Ta đã phán ra lời nguyền rủa đó – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh – để lời đó đi vào nhà kẻ trộm cắp và vào nhà đứa nhân danh Ta mà thề gian. Lời đó sẽ ở lại giữa nhà chúng mà hủy diệt cả gỗ đá nhà chúng.”

Thị kiến thứ bảy: người đàn bà trong cái thùng

5 Thần sứ đã nói với tôi tiến ra bảo tôi: “Hãy ngước mắt lên mà xem cái gì đang hiện ra kia.”6 Tôi hỏi: “Thưa ngài, cái gì vậy?” Người đáp: “Cái thùng hiện ra đó.” Người nói tiếp: “Đó là tội lỗi của dân cư toàn xứ này.”7 Và này: cái nắp chì được nhắc lên; có một mụ đàn bà đang ngồi trong cái thùng.8 Người bảo: “Tội ác đó.” Rồi thần sứ lại ấn mụ ta vào cái thùng và lấy tảng chì đậy lên trên.9 Tôi ngước mắt lên và thấy một thị kiến. Này, có hai phụ nữ tiến ra, cánh họ tung bay trong gió; họ có cánh như cánh hạc. Họ nhấc bổng cái thùng lên không trung.10 Bấy giờ, tôi hỏi vị thần sứ đã nói với tôi: “Họ đem cái thùng đi đâu vậy?”11 Người đáp: “Đem sang đất Sin-a để xây cho nó một ngôi đền, và khi xây xong sẽ đặt nó ở đó, trên một cái bệ.”

Scroll to Top