Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 9

PHẦN THỨ HAI

1 Lời sấm.

Đất mới

2 Lời ấy cũng loan truyền tới Kha-mát, giáp ranh với Ít-ra-en, tới cả Tia và Xi-đôn là những thành khôn ngoan có tiếng.

3 Tia đã xây cất pháo đài, thu tích bạc nhiều như bụi cát, gom góp vàng nhiều như bùn đất bên đường.

4 Nhưng này, Chúa sẽ chiếm đoạt hết. Người đập tan tường lũy mà xô xuống biển, còn chính thành thì bị lửa thiêu.

5 Nhìn thấy thế, Át-cơ-lôn sợ hãi; và Ga-da quằn quại đớn đau. Cả Éc-rôn cũng vậy, vì điều nó chờ mong đã tan thành mây khói. Ga-da chẳng còn vua, Át-cơ-lôn không người cư ngụ,

6 Át-đốt thành nơi ở cho đám con lai. Ta sẽ tiêu diệt thói kiêu hãnh của người Phi-li-tinh,

7 sẽ làm cho miệng nó sạch máu và lấy khỏi răng nó những thức ăn ghê tởm. Nó cũng sẽ thành số còn sót lại thuộc về Thiên Chúa chúng ta, sẽ được kể như một thị tộc của Giu-đa, và Éc-rôn sẽ được đối xử như người Giơ-vút.

8 Cạnh nhà của Ta, Ta sẽ đóng trại canh gác, đề phòng người qua kẻ lại; kẻ áp bức sẽ không còn sang đánh chúng nữa, vì bây giờ, chính Ta để mắt trông coi.

Đấng Mê-si-a

9 Nào thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò! Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi: Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ.

10 Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ép-ra-im và chiến mã khỏi Giê-ru-sa-lem; cung nỏ chiến tranh sẽ bị Người bẻ gãy, và Người sẽ công bố hoà bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông Cả đến tận cùng cõi đất.

Tái thiết Ít-ra-en

11 Về phần ngươi, vì Ta đã thiết lập giao ước với ngươi trong máu, nên những con dân của ngươi đang bị giam cầm, Ta sẽ đưa lên khỏi hố cạn.

12 Hãy trở về pháo đài kiên cố, hỡi những kẻ bị giam cầm mà vẫn tràn trề hy vọng. Chính ngày hôm nay, Ta tuyên bố: Ta sẽ hoàn lại cho ngươi gấp đôi.

13 Vì Ta đã trương Giu-đa làm cung nỏ, lấy Ép-ra-im làm tên bắn; hỡi Xi-on, Ta sẽ kích động con cái ngươi chống lại con cái Gia-van; Ta sẽ biến ngươi thành lưỡi gươm tráng sĩ.

14 ĐỨC CHÚA sẽ xuất hiện trên dân Người, mũi tên của Người sẽ phóng đi như tia chớp. ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng sẽ thổi tù và, Người sẽ tiến bước trong gió bão phương nam.

15 ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ che chở họ, khiến họ nghiền nát và chà đạp những viên đá phóng, họ sẽ uống máu như uống rượu và đầy ứ như những chiếc bình rảy, như các góc bàn thờ.

16 Trong ngày đó, ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa sẽ cứu thoát dân Người, như mục tử cứu thoát đàn chiên. Họ sẽ chiếu sáng trên đất của Người như những viên ngọc lấp lánh trên vương miện.

17 Quả thật, họ hạnh phúc biết bao, họ xinh đẹp dường nào! Lúa mì làm cho thanh niên được nẩy nở và rượu mới làm cho thiếu nữ được vui tươi.

Scroll to Top