Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 28

Hạch tội vua Tia

1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng:2 Hỡi con người, hãy nói với thủ lãnh của Tia: Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA phán thế này:

Vì ngươi đem lòng tự cao tự đại nên ngươi đã nói: “Ta là thần, ta ngự trên ngai các thần, giữa trùng dương.” Ngươi chỉ là người, chứ không phải là thần mà lại dám cho mình ngang hàng với thần thánh.

3 Này, ngươi khôn ngoan hơn Đa-ni-en! Không bí mật nào giấu được ngươi.

4 Nhờ khôn ngoan hiểu biết, ngươi đã làm ra của cải và thu tích vàng bạc trong kho.

5 Vì ngươi rất khôn ngoan và có tài buôn bán, nên của cải ngươi đã tăng lên và ngươi sinh lòng tự cao vì lắm của.

6 Bởi vậy, Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA phán thế này: Vì ngươi dám cho mình ngang hàng với thần thánh,

7 nên, này Ta sẽ đưa những người ngoại bang hung dữ nhất trong các dân tộc đến đánh phá ngươi. Chúng sẽ tuốt gươm đối lại sự khôn ngoan tuyệt vời của ngươi, làm cho vẻ huy hoàng của ngươi ra ô trọc.

8 Chúng sẽ xô ngươi xuống hố, và ngươi sẽ chết thê thảm giữa trùng dương.

9 Trước mặt những kẻ sắp giết ngươi đó, liệu ngươi còn nói được: “Ta là thần” nữa chăng, đang khi ở trong tay những kẻ sắp đâm ngươi ngươi chỉ là người chứ không phải là thần thánh?

10 Ngươi sẽ chết như những kẻ không cắt bì, bởi tay quân ngoại bang, vì Ta đây, Ta đã phán, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.

Vua Tia bị lật nhào

11 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng:12 Hỡi con người, hãy cất lên khúc ai ca thương khóc vua Tia. Ngươi hãy nói: Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA phán thế này:

Ngươi là mẫu người tuyệt hảo đầy khôn ngoan và xinh đẹp tuyệt vời.

13 Ngươi cư ngụ tại Ê-đen, thửa vườn của Thiên Chúa áo của ngươi đính toàn đá quý: xích não, hoàng ngọc, kim cương, kim lục thạch, mã não có vân, vân thạch lam ngọc, hồng ngọc, bích ngọc; còn trống cơm và sáo của ngươi thì được dát vàng. Tất cả đều sẵn sàng, ngày ngươi được sáng tạo.

14 Ta đặt ngươi làm Kê-rúp chở che; ngươi ở trên núi thánh của Thiên Chúa, đi đi lại lại giữa than hồng rực lửa.

15 Đường lối của ngươi chẳng có gì đáng trách từ ngày ngươi được sáng tạo cho tới khi tìm thấy sự bất công ở nơi ngươi.

16 Vì làm ăn buôn bán thịnh đạt nên ngươi chất đầy mình bạo lực và tội lỗi. Bởi thế, Ta làm cho ngươi ra phàm tục, không cho ở trên núi của Thiên Chúa. Hỡi Kê-rúp chở che, Ta tiêu diệt ngươi khỏi chốn than hồng rực lửa.

17 Ngươi đem lòng tự cao vì vẻ đẹp của mình, ngươi đã để cho vẻ huy hoàng rực rỡ làm hư hỏng sự khôn ngoan của ngươi. Ta quẳng ngươi xuống đất, Ta biến ngươi thành trò diễu cợt cho các vua.

18 Vì ngươi chồng chất tội, vì ngươi buôn bán bất lương, nên các thánh điện của ngươi đã ra ô uế. Bởi thế, từ nơi ngươi, Ta cho phát ra một ngọn lửa thiêu rụi ngươi; Ta biến ngươi thành tro bụi trên mặt đất trước mắt mọi kẻ đang nhìn ngươi.

19 Bất kỳ ai giữa muôn dân muôn nước xưa kia từng biết ngươi, đều lấy làm kinh ngạc về chuyện đã xảy ra cho ngươi; ngươi đã hóa ra đồ ghê tởm, mãi mãi ngươi sẽ không còn tồn tại.

Hạch tội Xi-đôn

20 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi:21 Hỡi con người, hãy quay mặt về phía Xi-đôn mà tuyên sấm hạch tội nó.22 Ngươi hãy nói: Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA phán thế này:

Này Ta chống lại ngươi, hỡi Xi-đôn, Ta sắp được vẻ vang ở giữa ngươi. Bấy giờ, thiên hạ sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA, khi Ta thi hành án xử đối với nó và biểu dương nơi nó sự thánh thiện của Ta.

23 Ta sẽ cho ôn dịch giáng xuống trên nó, cho máu me ngập khắp phố phường, đám tử vong nằm la liệt giữa nó, vì gươm đao đe dọa nó tư bề. Bấy giờ, thiên hạ sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.

Ít-ra-en được giải thoát khỏi ách dân ngoại

24 Nhà Ít-ra-en sẽ không còn bị gai đâm dằm xước bởi các dân lân bang vẫn từng khinh khi chúng. Bấy giờ, chúng sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.

25 Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA phán thế này: Khi Ta tập hợp nhà Ít-ra-en từ giữa chư dân là nơi chúng bị phân tán; nơi chúng, Ta sẽ biểu dương sự thánh thiện của Ta trước mắt các dân ấy. Chúng sẽ định cư trên phần đất mà Ta ban cho tôi tớ Ta là Gia-cóp.26 Ở đó, chúng sẽ an cư lạc nghiệp, sẽ xây nhà và trồng nho; chúng sẽ an cư lạc nghiệp khi Ta thi hành án xử đối với những kẻ lân bang đã từng khinh dể chúng. Bấy giờ, chúng sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng.

Scroll to Top