Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 29

Hạch tội Ai-cập

1 Ngày mười hai tháng mười năm thứ mười, có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng:2 Hỡi con người, hãy quay mặt về phía Pha-ra-ô, vua Ai-cập, mà tuyên sấm hạch tội nó và toàn cõi Ai-cập.3 Hãy nói, hãy bảo: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này:

Này Ta chống lại ngươi, hỡi Pha-ra-ô, vua Ai-cập, con cá sấu vĩ đại đang nằm giữa các dòng sông Nin của mình. Ngươi dám bảo: “Sông Nin là của ta, chính ta đã làm ra con sông ấy.”

4 Ta sẽ tra hàm thiếc vào hàm ngươi, sẽ làm cho cá mú sông Nin bám chặt vào vảy ngươi.

5 Ta sẽ ném ngươi vào sa mạc cùng với hết mọi cá mú sông Nin. Ngươi sẽ gục ngã trên cánh đồng, không được gom lại, không được chôn cất. Ta sẽ biến ngươi thành mồi cho cầm thú dưới đất, cho muông chim trên trời.

6 Bấy giờ, mọi dân cư Ai-cập sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa. Vì đối với nhà Ít-ra-en, ngươi chỉ là cây gậy lau.

7 Khi chúng nắm lấy ngươi, ngươi nát tan trong bàn tay chúng, và ngươi làm chúng rách cả vai. Khi chúng tựa vào ngươi, ngươi gãy nát ngươi làm chúng sụm lưng.

8 Vì thế, Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Ðây Ta cho gươm đao đến trừng phạt ngươi, và Ta sẽ diệt trừ khỏi ngươi cả người lẫn vật.9 Ðất Ai-cập sẽ nên chốn hoang tàn đổ nát; bấy giờ, thiên hạ sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa. Vì ngươi dám nói: “Sông Nin là của ta; chính ta đã làm ra nó”,10 thì này, Ta chống lại ngươi và dòng sông Nin của ngươi. Ta sẽ biến đất Ai-cập nên chốn hoang tàn đổ nát, từ Mích-đôn tới Xơ-vê-nê, đến tận biên giới xứ Cút.11 Không còn người nào, cũng chẳng còn vật nào đặt chân qua đó nữa; tại đây, sẽ không có người cư ngụ trong bốn mươi năm.12 Ta sẽ biến đất Ai-cập nên chốn hoang tàn giữa các miền đổ nát; trong bốn mươi năm, thành thị của nó sẽ trở nên chốn hoang tàn giữa các thành bị tàn phá. Ta sẽ phân tán người Ai-cập vào các dân và tung chúng đi các nước.13 Vì Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: mãn hạn bốn mươi năm, Ta sẽ tập hợp những người Ai-cập từ các dân, nơi chúng đã bị phân tán.14 Ta sẽ đổi số phận dân Ai-cập và sẽ đưa chúng về đất Pát-rốt, về nơi chôn nhau cắt rốn của chúng. Tại đó, chúng sẽ thành một vương quốc bé nhỏ.15 Ai-cập sẽ là một vương quốc nhỏ bé nhất trong các vương quốc và sẽ không còn trổi vượt hơn các dân tộc. Ta sẽ làm cho dân số nó sút giảm khiến nó không còn thống trị các dân tộc nữa.16 Ðối với nhà Ít-ra-en, nó sẽ không còn là nơi đáng tin cậy nữa, vì nó nhắc cho Ít-ra-en nhớ đến tội mình là đã quay đầu về với nó. Bấy giờ, thiên hạ sẽ nhận biết Ta là Ðức Chúa.

17 Ngày mồng một tháng thứ nhất, năm thứ hai mươi bảy, có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng:

18 Hỡi con người, Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đã bắt quân mình phải vất vả khổ cực để tấn công thành Tia: đầu ai cũng tróc, vai ai cũng trầy. Nhưng nó chẳng được lợi lộc gì từ phía Tia, cả quân đội của nó cũng vậy, dù đã ra công vất vả đánh thành.19 Vì thế, Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Này, Ta sẽ trao đất Ai-cập cho Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, nó sẽ lấy của cải mang đi, sẽ đoạt chiến lợi phẩm và cướp sạch xứ ấy; đó sẽ là lợi lộc trả cho quân của nó.20 Bù lại công khó nó đã bỏ ra để đánh Ai-cập, Ta sẽ trao cho nó đất ấy, vì nó đã hành động cho Ta – sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng.

21 Ngày ấy, Ta sẽ cho nhà Ít-ra-en hùng cường; còn phần ngươi, Ta sẽ cho ngươi được mở miệng nói năng giữa chúng. Bấy giờ, chúng sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa.

Lên đầu trang