Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 13

Đai lưng tốt đã trở thành vô dụng

1 ĐỨC CHÚA phán với tôi thế này: “Ngươi hãy đi mua một chiếc đai lưng bằng vải gai và thắt vào lưng. Nhưng đừng ngâm nước.”2 Tôi đã mua chiếc đai lưng như ĐỨC CHÚA truyền và thắt vào lưng.3 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi lần thứ hai rằng:4 “Ngươi hãy cầm lấy chiếc đai ngươi đã mua và đang thắt ở lưng. Hãy đứng dậy, đi đến Êu-phơ-rát và đem giấu trong một kẽ đá.”5 Tôi đi giấu đai lưng ấy ở Êu-phơ-rát, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho tôi.6 Sau nhiều ngày, ĐỨC CHÚA lại phán với tôi: “Đứng dậy đi Êu-phơ-rát, lấy chiếc đai lưng Ta đã truyền cho ngươi giấu ở đó về.”7 Vậy tôi đi Êu-phơ-rát, tìm và đem chiếc đai lưng từ nơi tôi đã giấu về; nhưng này, chiếc đai lưng đã hư, không dùng vào việc gì được nữa.8 Bấy giờ, có lời ĐỨC CHÚA phán cùng tôi rằng:9 “ĐỨC CHÚA phán thế này: Ta sẽ hủy diệt thói kiêu hãnh của Giu-đa và thói kiêu hãnh lớn lao của Giê-ru-sa-lem như vậy.10 Dân xấu xa này không chịu nghe lời Ta, cứ ngoan cố cứng lòng, chạy theo các thần khác mà làm tôi và sụp lạy chúng; nó sẽ nên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia.11 Vì, cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, Ta cũng thắt chặt cả nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa vào Ta như vậy, để chúng trở thành dân của Ta, dân đem lại cho Ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang. Nhưng chúng đã chẳng chịu nghe. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Các vò rượu va chạm vào nhau

12 Ngươi sẽ nói với chúng lời này: “ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Vò nào cũng phải chứa đầy rượu.” Nếu chúng nói với ngươi: “Chẳng lẽ chúng tôi lại không biết rõ vò nào cũng phải chứa đầy rượu hay sao?”13 Ngươi sẽ nói với chúng: “ĐỨC CHÚA phán như sau: Đây, Ta sẽ làm cho toàn thể dân cư xứ này say túy lúy, từ các vua đang ngự trên ngai Đa-vít, các tư tế, các ngôn sứ cho đến tất cả dân cư ở Giê-ru-sa-lem.14 Ta sẽ làm cho chúng đập nhau tơi bời, thậm chí cha con cũng đánh nhau, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Ta sẽ không thương xót, không nể nang, không đoái hoài đến chúng nữa. Ta sẽ tiêu diệt chúng.

Viễn ảnh lưu đày

15 Các người hãy nghe và hãy lắng tai, đừng tự cao tự đại, vì chính ĐỨC CHÚA phán.

16 Hãy tôn vinh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các người, trước khi màn đêm buông xuống, trước khi các người vấp chân vào núi chìm giữa bóng đen. Các người mong đợi ánh sáng, nhưng Người biến nó thành bóng tối âm u, thành mây mù dầy đặc.

17 Nếu các người không nghe theo điều đó, tôi chỉ còn âm thầm than khóc thói kiêu căng của các người. Nước mắt tôi đầm đìa lã chã, vì đàn chiên của ĐỨC CHÚA bị dẫn đi đày.

Cảnh cáo vua Giô-gia-khin

18 Ngươi hãy nói với vua và thái hậu: Xuống chỗ thấp mà ngồi đi, vì vương miện huy hoàng đâu còn trên đầu các người nữa.

19 Ở Ne-ghép, các thành bị phong tỏa, không một ai có thể giải vây. Toàn thể Giu-đa phải đi lưu đày, đi lưu đày tất cả.

Cảnh cáo Giê-ru-sa-lem không chịu sám hối

20 Hỡi Giê-ru-sa-lem, ngước mắt lên mà nhìn những người từ phương Bắc đến. Đâu cả rồi, đàn chiên được trao phó cho ngươi? Đâu cả rồi, bầy chiên dê từng làm ngươi rạng rỡ?

21 Ngươi nói sao, khi những kẻ từng được ngươi dạy dỗ nay được đặt lên thống trị ngươi? Chẳng lẽ ngươi không gặp phải những cơn đau quằn quại như người phụ nữ lúc sinh con?

22 Nếu trong thâm tâm ngươi tự bảo: “Tại sao điều ấy lại xảy đến cho tôi?” Thưa vì những tội lỗi tày trời của các ngươi mà các ngươi đã bị vén áo làm nhục.

23 Chẳng lẽ người Cút lại đổi được màu da, và con báo lại đổi được những đốm đen trên mình? Các ngươi là những kẻ quen làm điều ác lại có thể làm điều thiện được sao?

24 Ta sẽ phân tán chúng như những cọng rơm bị gió sa mạc cuốn bay lả tả.

25 Đó là số ngươi bắt trúng, là phần Ta dành cho ngươi.

Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA

26 nên chính Ta sẽ vén áo ngươi lên tận mặt cho thiên hạ thấy ngươi trần truồng.

27 Thói ngoại tình, tiếng hí khoái lạc, trò dâm ô đĩ thõa của ngươi trên những đồi cao, giữa cánh đồng, Ta đã nhìn thấy hết: toàn những điều ghê tởm! Khốn cho ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem! Ngươi còn không chịu thanh tẩy cho đến bao giờ nữa?

Scroll to Top