Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 17

Lỗi lầm của Giu-đa trong việc phụng tự

1 Tội lỗi của Giu-đa phải được ghi bằng bút sắt và khắc bằng mũi kim cương vào tâm hồn và vào các góc bàn thờ của chúng,

2 cho con cái chúng nhớ lại các bàn thờ và cột thờ chúng dựng lên dưới mọi lùm cây xanh, tại các ngọn đồi cao,

3 trên miền núi, và ở ngoài đồng. Tài sản và mọi kho tàng của ngươi, Ta sẽ để cho thiên hạ cướp phá vì tội ngươi đã lập những nơi cao trong toàn lãnh thổ.

4 Ngươi sẽ để mất gia nghiệp Ta đã dành cho ngươi. Ta sẽ bắt ngươi làm tôi kẻ thù trong xứ sở mà ngươi không biết, vì cơn giận của Ta đã bừng lên như lửa, sẵn sàng thiêu rụi đến muôn đời.

Châm ngôn dạy khôn ngoan

5 ĐỨC CHÚA phán như sau: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời ĐỨC CHÚA!

6 Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ, hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không một bóng người.

7 Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào ĐỨC CHÚA, và có ĐỨC CHÚA làm chỗ nương thân.

8 Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái.

9 Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được?

10 Ta là ĐỨC CHÚA, Ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can. Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tùy theo cách nó sống và việc nó làm.

11 Con chim quốc ấp trứng nó không đẻ, kẻ làm giàu bất chính nào có khác chi: nửa cuộc đời, nó phải bỏ giàu sang, và rốt cuộc, cũng chỉ là một đứa ngu đần.

Tin tưởng vào Đền Thờ và ĐỨC CHÚA

12 Ngay từ thuở ban đầu, nơi Thánh Điện chúng con tọa lạc là ngai vinh hiển cao sang.

13 Lạy ĐỨC CHÚA, niềm hy vọng của Ít-ra-en là Ngài, hết những ai lìa bỏ Ngài sẽ phải xấu hổ, những kẻ quay lưng lại với Ngài sẽ bị bứng khỏi đất, vì họ đã lìa bỏ ĐỨC CHÚA là mạch nước trường sinh.

Xin báo thù

14 Lạy ĐỨC CHÚA, xin chữa lành con, để con được chữa lành, xin cứu thoát con, để con được cứu thoát, vì vinh dự của con chính là Ngài!

15 Kìa chúng nói với con: Lời ĐỨC CHÚA đâu rồi? Cứ thực hiện đi xem!

16 Phần con, con đâu hối thúc Chúa gieo tai giáng họa. Ngày bất hạnh, con cũng chẳng cầu mong. Môi miệng con có thốt ra lời nào thì chính Ngài đã am tường hết: tất cả đều phơi bày trước Thánh Nhan.

17 Chính Ngài là chốn con nương ẩn trong những ngày tai biến: xin đừng nên cớ cho con sợ hãi.

18 Xin cho những kẻ bách hại con phải thẹn thùng xấu hổ, chứ không phải là con. Xin cho chúng phải thất kinh khiếp đảm, chứ không phải là con. Xin cho ngày tai họa mau đến với chúng. Xin đập chúng, đập tan nát tả tơi.

Tuân giữ ngày sa-bát

19 ĐỨC CHÚA phán với tôi thế này: “Ngươi hãy đi túc trực ở Cổng Lớn, nơi các vua Giu-đa vẫn ra vào; rồi sau đó, tại các cổng thành Giê-ru-sa-lem.20 Ngươi sẽ nói với chúng: Hãy nghe lời ĐỨC CHÚA, hỡi tất cả những ai đi qua các cổng này: các vua Giu-đa, toàn dân Giu-đa cũng như mọi dân cư Giê-ru-sa-lem.21 ĐỨC CHÚA phán như sau: Hãy hết sức cẩn thận: đừng gồng đừng gánh mà đi qua các cửa thành Giê-ru-sa-lem trong ngày sa-bát.22 Ngày sa-bát, đừng gồng gánh ra khỏi nhà, đừng làm công việc nào: hãy thánh hiến ngày sa-bát như Ta đã truyền cho cha ông các ngươi.23 Cha ông các ngươi đã chẳng đoái hoài, không chịu lắng tai nghe. Chúng cứng đầu cứng cổ, không chịu nghe theo, không chấp nhận lời sửa dạy.24 Nếu các ngươi thực sự nghe theo lời Ta – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – là không gồng gánh qua các cửa thành này trong ngày sa-bát, đồng thời nếu các ngươi thánh hiến ngày sa-bát là không làm công việc nào trong ngày đó,25 thì qua các cửa thành này, các vua nối quyền Đa-vít cùng với các thủ lãnh sẽ ngồi xe cỡi ngựa mà đi qua, không những chỉ có các vua và các thủ lãnh, mà cả người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem nữa. Thành này sẽ tồn tại mãi mãi.26 Từ các thành Giu-đa và các vùng phụ cận Giê-ru-sa-lem, từ đất Ben-gia-min, từ Sơ-phê-la, từ cao nguyên, từ Ne-ghép, người ta sẽ đến, mang theo lễ toàn thiêu, hy lễ, lễ phẩm, hương thơm, và dâng lễ tạ ơn trong Nhà ĐỨC CHÚA.27 Còn nếu các ngươi không nghe Ta mà thánh hiến ngày sa-bát, lại gồng gánh đi qua các cửa thành Giê-ru-sa-lem trong ngày sa-bát, thì Ta sẽ phóng hỏa đốt các cửa thành, lửa sẽ thiêu rụi các lâu đài ở Giê-ru-sa-lem và không tàn lụi.

Scroll to Top