Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 25

4. BA-BY-LON, TAI ƯƠNG ĐỨC CHÚA GỬI ĐẾN

1 Có lời phán với ông Giê-rê-mi-a liên quan đến toàn dân Giu-đa, vào năm thứ tư triều Giơ-hô-gia-kim, con vua Giô-si-gia-hu, làm vua Giu-đa – cũng là năm thứ nhất triều Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon –2 Lời đó, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã công bố cho toàn dân Giu-đa và cho mọi người cư ngụ ở Giê-ru-sa-lem, lời đó như sau:

3 Kể từ năm thứ mười ba triều Giô-si-gia-hu, con vua A-môn, làm vua Giu-đa cho đến hôm nay, tính ra đã được hai mươi ba năm, lời ĐỨC CHÚA phán với tôi và tôi đã không ngừng công bố cho anh em, nhưng anh em đã chẳng thèm nghe!4 Hơn nữa, ĐỨC CHÚA lại đã không ngừng phái đến với anh em tất cả các tôi tớ của Người là các ngôn sứ, nhưng anh em đã chẳng thèm nghe, cũng chẳng thèm lưu ý.5 Người phán rằng: “Hãy trở về đi, mỗi người hãy bỏ con đường xấu xa, bỏ những hành vi gian ác của mình, rồi các ngươi sẽ được cư ngụ trên miền đất mà ĐỨC CHÚA đã ban cho các ngươi và cha ông các ngươi từ muôn thuở cho đến muôn đời.6 Đừng chạy theo các thần khác mà thờ phượng và sụp lạy chúng, cũng đừng chọc giận Ta bằng những việc tay các ngươi làm, rồi Ta sẽ thôi không giáng họa cho các ngươi nữa.7 Nhưng các ngươi đã chẳng chịu nghe Ta – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – cứ chọc giận Ta bằng những việc tay các ngươi làm mà chuốc lấy tai họa.

8 Vì thế, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán: Vì các ngươi đã không thèm nghe các lời của Ta,9 thì này Ta cho vời tất cả các thị tộc phương Bắc cùng với Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, tôi tớ của Ta – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Ta sẽ đưa tất cả đến đánh xứ này và dân cư của nó cùng mọi dân tộc xung quanh; Ta sẽ loại trừ chúng, sẽ biến chúng nên đồ kinh tởm, nên đề tài trào phúng, nên chốn điêu tàn vạn cổ.10 Ta sẽ làm cho nơi chúng ở im bặt tiếng reo mừng hỷ hoan và tiếng hát của cô dâu chú rể, cũng như tiếng cối xay và ánh đèn.11 Tất cả xứ này sẽ nên chốn điêu tàn đổ nát và các dân ấy sẽ phải làm tôi vua Ba-by-lon trong bảy mươi năm.12 Nhưng khi mãn bảy mươi năm, Ta sẽ viếng thăm để trừng phạt vua Ba-by-lon và dân ấy – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – vì tội lỗi của chúng, cũng như trừng phạt xứ Can-đê và biến nó thành chốn điêu tàn vạn cổ.13 Mọi lời Ta đã phán về xứ ấy, mọi điều đã được viết trong sách này, Ta sẽ thực hiện để trừng phạt nó.

II. MỞ ĐẦU CÁC LỜI SẤM LÊN ÁN CÁC DÂN NGOẠI

Thị kiến cái chén

14 Vì cả chúng nữa, chúng cũng sẽ bị các dân tộc hùng cường và các vua chúa quyền uy bắt làm tôi, và Ta sẽ trả cho chúng tùy theo những hành vi và những việc tay chúng làm.

15 Thật vậy, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán với tôi như sau: Ngươi hãy cầm lấy từ tay Ta chén rượu tức là cơn lôi đình, và ngươi hãy bắt mọi dân tộc mà Ta sai ngươi đến phải uống chén ấy.16 Chúng sẽ uống vào, sẽ lảo đảo và hóa ra điên dại vì lưỡi gươm mà chính Ta sẽ gửi cho chúng.17 Tôi đã cầm lấy chén từ tay ĐỨC CHÚA và tôi đã bắt mọi dân mà ĐỨC CHÚA sai tôi đến phải uống.18 Đó là Giê-ru-sa-lem và các thành miền Giu-đa, các vua chúa và các thủ lãnh của thành, để biến chúng nên chốn hoang tàn, nên đồ kinh tởm, nên đề tài trào phúng và đầu đề châm chọc;19 đó là Pha-ra-ô vua Ai-cập, các bề tôi, các thủ lãnh và toàn dân của vua ấy;20 đó là tất cả đám đông hỗn tạp; tất cả các vua xứ Út; tất cả các vua xứ Phi-li-tinh: Át-cơ-lôn, Ga-da, Éc-rôn và phần dân Át-đốt còn sót lại;21 là Ê-đôm, Mô-áp và con cái Am-mon;22 là tất cả các vua Tia, tất cả các vua Xi-đôn và tất cả các vua ở hải đảo bên kia biển;23 là Đơ-đan, Tê-ma, Bút, tất cả những dân cạo tóc hai bên thái dương;24 là tất cả các vua Ả-rập, tất cả các vua của đám đông hỗn tạp định cư trong sa mạc;25 là tất cả các vua Dim-ri, tất cả các vua Ê-lam, tất cả các vua Mê-đi.26 Tất cả các vua phương Bắc, gần cũng như xa, kẻ trước người sau và mọi vương quốc trên cõi đất, trên mặt đất này. Còn vua Sê-sác sẽ uống sau cùng.

27 Ngươi sẽ nói với chúng: ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Hãy uống cho say! Hãy mửa ra và ngã vật xuống, không còn trỗi dậy nổi trước lưỡi gươm mà chính Ta phóng vào giữa các ngươi.28 Nếu chúng từ chối không nhận lấy chén từ tay ngươi mà uống, thì ngươi sẽ bảo chúng: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau: Thế nào các ngươi cũng phải uống!29 Vì này, cả chính thành kêu cầu Danh Ta, Ta còn gieo tai giáng họa, thì huống hồ các ngươi? Không! Các ngươi không được yên đâu, vì chính Ta cho phóng gươm để trừng phạt mọi dân cư trên cõi đất. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.

30 Còn ngươi, ngươi hãy tuyên sấm cho chúng biết tất cả những lời trên đây; ngươi hãy bảo chúng: Từ trên cao ĐỨC CHÚA rống lên, từ thánh điện của Người, Người lên tiếng, Người rống lên vang dội để kết án lãnh địa của Người, Người cất tiếng reo hò của những người đạp nho để trừng phạt toàn dân cư trên cõi đất.

31 Tận cùng cõi đất còn vang tiếng ồn ào, vì ĐỨC CHÚA đứng ra tố cáo muôn dân, chính Người ngự tòa xét xử mọi xác phàm, phường gian ác, Người để mặc cho gươm chém. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

32 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau: Này tai họa lan tràn từ dân tộc này đến dân tộc khác; và một trận cuồng phong dữ dội nổi lên từ những miền xa xăm của cõi đất.

33 Ngày ấy, những xác chết do ĐỨC CHÚA đánh phạt sẽ ngổn ngang khắp mặt đất. Chúng chẳng được khóc thương, chẳng được thu lượm, chẳng được chôn cất. Chúng hóa thành phân bón trên mặt đất.

34 Hỡi các mục tử, hãy rên siết, hãy kêu gào. Hỡi những người thống lãnh đoàn chiên, hãy lăn lộn trên đất, vì đã đến ngày các ngươi bị hạ sát và tán loạn, các ngươi sẽ rơi xuống như chiếc bình quý giá.

35 Mục tử chẳng còn nơi náu ẩn, kẻ thống lãnh đoàn chiên hết đường thoát thân.

36 Người ta nghe tiếng kêu than của các mục tử, tiếng rên siết của những kẻ thống lãnh đoàn chiên, vì ĐỨC CHÚA đã phá tan đồng cỏ của chúng.

37 Những bãi cỏ yên hàn đã thành nơi lặng lẽ, vì ĐỨC CHÚA nổi cơn lôi đình thịnh nộ!

38 Con sư tử đã ra khỏi lùm cây; xứ sở của chúng đã nên chốn hoang tàn, vì cơn lôi đình tàn khốc, vì cơn lôi đình thịnh nộ.

Lên đầu trang