Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 30

3. SÁCH AN ỦI

Lời hứa phục hồi Ít-ra-en

1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giê-rê-mi-a rằng:2 ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Ngươi hãy viết vào một cuốn sách tất cả những lời Ta phán với ngươi.3 Vì sẽ đến những ngày – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – Ta sẽ đem các kẻ lưu vong của dân Ta là Ít-ra-en và Giu-đa trở về, ĐỨC CHÚA phán. Ta sẽ đưa chúng trở lại miền đất Ta đã ban cho cha ông chúng làm sở hữu.

4 Đây là những lời ĐỨC CHÚA đã phán về Ít-ra-en và Giu-đa:

5 ĐỨC CHÚA phán thế này: chúng tôi đã nghe thấy tiếng kinh hãi báo hiệu khiếp đảm, chứ không phải bình an.

6 Cứ hỏi mà xem: có đàn ông nào đẻ con không, mà tại sao tôi lại thấy người đàn ông nào tay cũng ôm bụng như đàn bà sắp sinh? Tại sao mặt ai cũng xám ngắt?

7 Khốn thay! Ngày đó thật là ngày trọng đại, không ngày nào sánh bằng! Đó là thời khốn quẫn cho Gia-cóp. Nhưng nó sẽ được giải thoát khỏi ngày đó.

8 (Trong ngày ấy – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh – Ta sẽ bẻ gãy ách đè trên cổ ngươi, sẽ tháo xiềng xích trói buộc ngươi. Ngoại bang sẽ không bắt ngươi làm tôi nữa;9 nhưng Ít-ra-en và Giu-đa sẽ phục vụ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng, và phục vụ Đa-vít mà Ta sẽ đặt lên làm vua cai trị chúng.)

10 Vậy hỡi tôi tớ Ta là Gia-cóp, đừng sợ, – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA! Ít-ra-en ơi, đừng khiếp kinh, vì, này Ta sẽ cứu và đưa ngươi ra khỏi những miền xa xăm, đưa dòng dõi ngươi khỏi đất lưu đày. Gia-cóp sẽ trở về và được yên ổn, không còn bị ai đe dọa nữa.

11 Vì Ta ở với ngươi để cứu ngươi – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – Ta sẽ phá tan mọi dân tộc, nơi Ta đã phân tán các ngươi đến. Còn ngươi, Ta sẽ không phá tan; Ta sửa trị theo lẽ công minh, không để ngươi thoát khỏi hình phạt.

12 Phải, ĐỨC CHÚA phán thế này: Vết thương của ngươi hết đường cứu chữa, vết đòn của ngươi không thể lành được.

13 Không ai biện hộ cho vụ kiện của ngươi; ung nhọt thì còn có thuốc chữa, chứ ngươi thì vô phương điều trị.

14 Mọi nhân tình của ngươi đều quên ngươi hết, chúng không kiếm tìm ngươi nữa, vì ngươi đã bị Ta đánh trọng thương, như bị kẻ thù đánh; Ta đánh ngươi để nghiêm khắc sửa trị, chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều, và tội lỗi của ngươi quá nặng.

15 Ngươi kêu la vì thương tích của ngươi làm gì? Nỗi thống khổ của ngươi thật hết đường cứu chữa! Ấy chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều, và tội lỗi của ngươi quá nặng, mà Ta đã xử với ngươi như thế.

16 Tất cả những kẻ tiêu diệt ngươi sẽ bị tiêu diệt, mọi kẻ thù ngươi sẽ phải đi đày. Mọi kẻ bóc lột ngươi sẽ bị bóc lột, và mọi kẻ cướp phá ngươi, Ta sẽ để cho bị cướp phá.

17 Phải, Ta sẽ phục thuốc cho ngươi, các thương tích của ngươi, Ta sẽ chữa lành – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – vì người ta gọi ngươi là “Thành bị ruồng rẫy”, “Xi-on đó, kẻ chẳng được ai lo.”

18 ĐỨC CHÚA phán như sau: Này Ta sẽ đổi số phận của lều trại Gia-cóp, và nhà cửa nó, Ta sẽ chạnh lòng xót thương. Thành sẽ được dựng lại trên nơi phế tích, dinh thự sẽ tọa lạc trên chính chỗ xưa.

19 Từ các nơi ấy, sẽ vọng ra lời cảm tạ và tiếng reo mừng. Ta sẽ làm cho chúng tăng số, chúng không còn bị sút giảm. Ta sẽ làm cho chúng được vẻ vang, chúng không còn bị hạ nhục.

20 Con cái nó sẽ lại được như xưa, và cộng đoàn của nó sẽ đứng vững trước nhan Ta. Ta sẽ sửa phạt mọi kẻ áp bức nó.

21 Thủ lãnh của nó sẽ từ nó xuất thân, và người thống trị nó sẽ từ giữa nó mà ra. Ta sẽ cho nó tới gần, và nó sẽ đến với Ta – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – vì ai là kẻ cả gan dám đến gần Ta?

22 Các ngươi sẽ là dân Ta chọn, và Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi.

23 Này trận cuồng phong của ĐỨC CHÚA, cơn thịnh nộ của Người bùng lên, cơn dông tố quay cuồng, nó ập xuống đầu quân gian ác.

24 Cơn lôi đình của ĐỨC CHÚA sẽ không nguôi, cho đến khi Người thực hiện và hoàn tất mọi điều lòng Người đã quyết định. Điều ấy các ngươi sẽ hiểu rõ sau này.

Scroll to Top