Sách Ngôn Sứ Giô-en

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Ngôn Sứ Giô-en

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 2

Báo động về Ngày của ĐỨC CHÚA

1 Hãy rúc tù và tại Xi-on, hãy kêu la trên núi thánh của Ta! Run lên đi, mọi cư dân trong xứ, vì Ngày của ĐỨC CHÚA đến rồi, Ngày ấy đã kề bên.

2 Ngày tối tăm u ám, Ngày mây mù tối đen. Một dân đông đúc và hùng mạnh đang tràn ngập núi đồi như thể ánh bình minh. Một dân như vậy xưa nay chưa hề có, và muôn năm muôn đời cũng sẽ chẳng bao giờ có nữa.

Nạn châu chấu hoành hành

3 Đi trước dân này là khối lửa thiêu, theo sau chúng là hỏa hào bốc cháy. Trước khi dân ấy đến, xứ sở ví tựa vườn Ê-đen; sau khi dân ấy qua, chỉ còn bãi sa mạc hoang tàn. Chẳng có chi thoát khỏi sức phá hoại của chúng.

4 Vẻ bề ngoài, chúng hệt như đàn ngựa, chạy xông tới như thể đoàn chiến mã đang phi.

5 Chúng nhảy trên các ngọn núi đồi rầm rập như tiếng chiến xa, ào ào như ngọn lửa đốt rạ; chúng như một đoàn dân hùng hậu đang dàn hàng lâm chiến.

6 Trông thấy chúng, chư dân run rẩy, mặt mày thất sắc.

7 Chúng chạy xông tới như một đoàn dũng sĩ; chúng leo tường như những chiến binh. Chúng tiến thẳng, ai nấy theo lối mình, không lấn đường người khác.

8 Chúng chẳng xô đẩy nhau, nhưng tiến thẳng, ai theo đường nấy. Chúng lao qua làn tên mũi đạn, không hề chùn bước.

9 Chúng đổ xô vào thành, chạy trên tường lũy; chúng leo lên nhà, vào qua cửa sổ, chẳng khác chi kẻ trộm.

Thị kiến về Ngày của ĐỨC CHÚA

10 Trước mặt chúng, đất run rẩy, trời chuyển rung. Mặt trời mặt trăng tối sầm lại, tinh tú không còn chiếu sáng nữa.

11 Tiếng ĐỨC CHÚA đã vang lên trước đạo binh của Người, vì binh đội của Người rất đông đảo, kẻ thi hành lời Người thật hùng mạnh, và Ngày của ĐỨC CHÚA thật lớn lao và rất đáng sợ! Nào ai chịu nổi?

Kêu gọi sám hối

12 Đây là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA: “Nhưng ngay cả lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van.”

13 Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, Người hối tiếc vì đã giáng họa.

14 Biết đâu Người chẳng nghĩ lại và hối tiếc mà để lại phúc lành, hầu anh em có lễ phẩm và lễ tưới rượu dâng lên ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của anh em.

15 Hãy rúc tù và tại Xi-on, ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng;

16 hãy tụ tập chúng dân, mời dự đại hội thánh, triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi cũng như trẻ thơ còn đang bú. Tân lang hãy ra khỏi loan phòng, tân nương hãy rời bỏ phòng khuê!

17 Giữa tiền đình và tế đàn, các tư tế phụng sự ĐỨC CHÚA hãy than khóc và nói rằng: “Lạy ĐỨC CHÚA, xin dủ lòng thương xót dân Ngài! Xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã và nên trò cười cho dân ngoại! Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói: Thiên Chúa của chúng ở đâu rồi?”

2. ĐỨC CHÚA TRẢ LỜI

18 ĐỨC CHÚA đã nồng nhiệt yêu thương đất của Người, đã tỏ lòng khoan dung đối với dân Người.

Tai ương chấm dứt và dân được giải thoát

19 ĐỨC CHÚA đã trả lời cho dân, Người phán: “Này đây Ta gửi đến các ngươi lúa mì, rượu mới và dầu tươi, để các ngươi được no nê thỏa thích. Ta sẽ không còn để các ngươi phải nhục nhã ê chề giữa các dân ngoại.

20 Địch thù từ phương Bắc, Ta sẽ đẩy chúng xa các ngươi, đuổi chúng vào miền đất khô cằn hoang vắng: tiền quân chúng sẽ bị xô xuống Biển Đông, còn hậu quân thì sa vào Biển Tây. Mùi hôi thối xông lên, mùi tanh hôi nồng nặc.” (Quả thật, chúng đã từng làm mưa làm gió).

Thị kiến về thời phồn vinh

21 Hỡi đất đai, đừng sợ, hãy hoan hỷ vui mừng, vì ĐỨC CHÚA đã làm những việc lớn lao.

22 Hỡi thú vật ngoài đồng, chớ sợ, vì đồng cỏ trong hoang địa lại xanh tươi, cây cối đơm hoa kết trái, cây vả, cây nho cho quả dồi dào.

23 Hỡi con cái Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, chính Người đã ban cho anh em mưa đầu mùa bởi vì Người thành tín. Người cũng cho mưa rào đổ xuống trên anh em, mưa đầu mùa và mưa cuối mùa như thuở trước.

24 Lúa mì đầy ắp sân, rượu mới, dầu tươi tràn bể chứa.

25 “Ta sẽ bù lại cho các ngươi những năm mất mùa vì sạt sành và hoàng trùng, cào cào và châu chấu: đó là đạo binh lớn chính Ta sai đến đánh phạt các ngươi.

26 Các ngươi sẽ được ăn no nê thỏa thích, và sẽ ca tụng danh ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa các ngươi, Đấng đã làm cho các ngươi bao việc lạ lùng, và dân Ta sẽ chẳng bao giờ xấu hổ nữa.

27 Các ngươi sẽ biết rằng giữa Ít-ra-en, có Ta hiện diện, Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các ngươi, không có chúa nào khác. Và dân Ta sẽ chẳng bao giờ xấu hổ nữa.”

Scroll to Top