Sách Ngôn Sứ Giô-en

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Ngôn Sứ Giô-en

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 3

II. THỜI MỚI VÀ NGÀY CỦA ĐỨC CHÚA

1. BAN THẦN KHÍ

1 “Sau đó, Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm. Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến.

2 Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ thần khí Ta trên tôi nam tớ nữ.

3 Ở dưới đất cũng như trên trời, Ta sẽ cho xuất hiện nhiều điềm lạ là máu, lửa và cột khói.

4 Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng hóa thành máu, trước khi Ngày của Ðức Chúa xuất hiện, Ngày vĩ đại, kinh hoàng.

5 Bấy giờ, hết những ai kêu cầu danh Ðức Chúa sẽ được ơn cứu độ, vì trên núi Xi-on và tại Giê-ru-sa-lem sẽ có những người được thoát nạn như lời Ðức Chúa đã phán. Và sẽ có những người được Ðức Chúa kêu gọi trong số những kẻ còn sống sót.”

Scroll to Top