Sách Ngôn Sứ Giô-en

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Ngôn Sứ Giô-en

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 4

2. CÁC DÂN TỘC BỊ XÉT XỬ

Những chủ đề chung

1 “Này đây, trong những ngày ấy, cũng vào thời ấy, khi Ta phục hồi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem,

2 Ta sẽ tập hợp mọi nước mọi dân, đưa xuống cánh đồng Giô-sa-phát. Ở đó, Ta sẽ tranh tụng với chúng về vấn đề Ít-ra-en là dân Ta và sản nghiệp của Ta: chúng đã phân tán dân Ta giữa các dân các nước, đã chia cắt đất đai của Ta.

3 Chúng đã đem dân Ta ra bắt thăm, đổi bé trai lấy kỹ nữ, bán bé gái mua rượu mà uống.”

Buộc tội người Phê-ni-xi và người Phi-li-tinh

4 “Ngay cả các ngươi nữa, hỡi dân Tia và Xi-đôn cũng như dân mọi vùng xứ Phi-li-tinh, các ngươi muốn làm gì Ta? Muốn trả thù Ta sao? Mà nếu các ngươi trả thù Ta, lập tức Ta sẽ lấy hành động trả thù của các ngươi mà quật lại các ngươi.

5 Các ngươi là những kẻ đã lấy bạc lấy vàng, lấy những vật quý giá của Ta mà đem vào đền thờ của các ngươi,

6 đã bán con cái Giu-đa và con cái Giê-ru-sa-lem cho con cái Gia-van, khiến chúng phải xa rời phần lãnh thổ của chúng.

7 Từ nơi các ngươi đã bán chúng, Ta sẽ khiến chúng vùng dậy. Ta sẽ lấy hành động trả thù của các ngươi mà quật lại các ngươi.

8 Con trai con gái của các ngươi, Ta sẽ bán cho con cái Giu-đa. Con cái Giu-đa sẽ bán lại cho người Sơ-va, cho một nước ở xa. ĐỨC CHÚA đã phán như vậy.”

Triệu tập các dân tộc

9 Giữa các dân các nước, hãy cao giọng loan báo điều sau đây: Hãy thánh hóa mình để sẵn sàng ứng chiến, hãy động viên tinh thần các dũng sĩ. Hết mọi người lính chiến, cứ tiến tới, cứ xông lên!

10 Hãy lấy cuốc lấy cày đúc thành gươm đao, lấy hái lấy liềm rèn nên giáo mác. Kẻ yếu nhược cũng nói: “Ta đây trang dũng sĩ!”

11 Mọi dân nước chung quanh, hãy mau mau chạy lại, đến tập hợp ở đó. Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài gửi xuống các dũng sĩ của Ngài.

12 “Các dân nước hãy bắt đầu di chuyển, tiến lên cánh đồng Giô-sa-phát, vì tại đó Ta sẽ ngự tòa xét xử mọi dân nước chung quanh.

13 Các ngươi hãy tra liềm vào, vì đã tới mùa lúa chín. Hãy đến mà đạp nho vì bồn ép đã đầy, bồn chứa đã trào ra, vì sự gian ác của chúng quá nhiều.”

14 Đoàn này nối tiếp đoàn kia trong cánh đồng Chung Thẩm, vì Ngày của ĐỨC CHÚA đã gần kề, trong cánh đồng Chung Thẩm.

Ngày của ĐỨC CHÚA

15 Mặt trời mặt trăng mờ tối đi, các vì sao chẳng còn chiếu sáng.

16 Từ Xi-on ĐỨC CHÚA gầm lên, từ Giê-ru-sa-lem tiếng Người vang dội, trời và đất chuyển rung. Nhưng ĐỨC CHÚA là nơi cho dân Người nương náu, là nơi trú ẩn cho con cái Ít-ra-en.

17 “Bấy giờ, các ngươi sẽ biết rằng Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các ngươi, Đấng ngự tại Xi-on, núi thánh của Ta. Giê-ru-sa-lem sẽ là nơi thánh, người ngoại quốc sẽ chẳng còn qua đó nữa.”

3. THỜI KỲ CỰC THỊNH CỦA ÍT-RA-EN PHỤC HƯNG

18 Ngày ấy, núi non sẽ tiết ra nước nho, đồi nương sẽ chảy sữa tràn trề, từ mọi khe suối Giu-đa, nước sẽ tuôn trào cuồn cuộn. Một mạch nước từ Nhà ĐỨC CHÚA sẽ vọt ra tưới thung lũng Sít-tim.

19 Ai-cập sẽ nên chốn hoang tàn, Ê-đôm sẽ trở thành sa mạc hoang vu, vì chúng đã dùng bạo lực sát hại con cái Giu-đa: chúng đã đổ máu người vô tội trên đất của họ.

20 Nhưng Giu-đa sẽ có người ở mãi mãi, Giê-ru-sa-lem sẽ có người ở đến muôn đời.

21 Ta sẽ trả thù cho máu của họ, Ta sẽ không bỏ qua mà không trừng phạt chúng.” ĐỨC CHÚA ngự tại Xi-on.

Scroll to Top