Sách Ngôn Sứ Hô-sê

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 10

Ngẫu tượng Ít-ra-en thờ sẽ bị phá hủy

1 Ít-ra-en vốn là một cây nho sum sê, trái trăng thật dồi dào phong phú. Nhưng trái trăng càng nhiều, chúng càng dựng thêm các bàn thờ ngẫu tượng; đất nước càng giàu sang, chúng càng làm thêm những cột thần lộng lẫy.

2 Chúng là thứ người lòng một dạ hai, rồi đây chúng sẽ phải đền tội; bàn thờ của chúng, chính Người sẽ đập tan, cột thờ của chúng, Người cũng sẽ phá đổ.

3 Bây giờ, chúng lại nói: “Chúng tôi không có vua.” Vì ĐỨC CHÚA, chúng còn không kính sợ, thì nếu có vua, liệu ông làm gì được cho chúng?

4 Chúng ăn nói ba hoa, thề gian thề dối, thỏa hiệp với mọi người, biến luật pháp nên như cây độc hại tươi tốt trên nương đồng.

5 Đứng trước con bò của Bết A-ven, dân cư Sa-ma-ri run sợ. Quả thật, dân của nó để tang nó, bọn tư tế bất hợp pháp cũng vậy. Chúng cứ vui mừng vì vinh quang của nó đi, bởi giờ đây vinh quang ấy đã bị đẩy xa rồi.

6 Nó cũng bị đưa sang Át-sua làm lễ vật triều cống cho vua cả. Ép-ra-im sẽ chuốc lấy nhuốc nhơ, Ít-ra-en phải hổ thẹn về những điều mình suy tính.

7 Thế là Sa-ma-ri tiêu tùng. Vua của nó tựa hồ mảnh ván trôi dạt trên mặt nước.

8 Các nơi cao của A-ven sẽ bị phá hủy, đó là tội của Ít-ra-en. Gai góc sẽ leo lên các bàn thờ của nó. Bấy giờ, chúng sẽ nói với núi đồi: “Phủ lấp chúng tôi đi!” và với gò nổng: “Hãy đổ xuống trên chúng tôi!”

9 Hỡi Ít-ra-en, từ những ngày ở Ghíp-a, ngươi đã phạm tội. Ngày nay vẫn chứng nào tật ấy, như thể tại Ghíp-a xưa chiến tranh đã không đụng tới những kẻ gian ác.

10 Ta sẽ đến và sửa trị chúng. Các dân sẽ tập hợp chống lại chúng, khi chúng bị sửa trị về hai tội ác chúng đã phạm.

Ít-ra-en đã không đáp ứng điều ĐỨC CHÚA chờ đợi

11 Ép-ra-im là con bê thuần thục, ưa đạp lúa, và Ta, Ta sẽ luồn cái ách vào cổ xinh đẹp của nó! Ta sẽ đặt ách cho Ép-ra-im, Giu-đa sẽ kéo cày, Gia-cóp sẽ kéo bừa.

12 Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được tình thương. Hãy khai khẩn đất hoang; đây là thời kiếm tìm ĐỨC CHÚA cho đến khi Người đến làm mưa công chính trên các ngươi.

13 Các ngươi đã gieo tội ác, gặt sự bất công, ăn hoa quả dối trá. Vì ngươi cậy có chiến xa và nhiều dũng sĩ,

14 thì náo loạn sẽ nổi lên trong dân ngươi. Tất cả các pháo đài của ngươi đều bị phá hủy, như San-man phá hủy Bết Ác-vên, trong ngày có giao tranh, khi cả mẹ lẫn con đều bị đập tan xác.

15 Bết Ên đã gây ra cho các ngươi như thế đó vì tội ác nặng nề của các ngươi; ngay từ rạng đông chắc chắn vua Ít-ra-en sẽ bị rồi đời!

Scroll to Top