Sách Ngôn Sứ Hô-sê

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 12

Ít-ra-en lụn bại về tôn giáo và chính trị

1 Ép-ra-im lấy giả dối, và nhà Ít-ra-en dùng lừa đảo mà bao bọc Ta. Giu-đa vẫn đi với Thiên Chúa, vẫn trung thành với Đấng Thánh của mình.

2 Ép-ra-im bầu bạn với không khí, ngày nào cũng chạy theo gió đông; nó cứ gia tăng giả dối, bạo tàn, nó lập giao ước với Át-sua, và chở dầu cho Ai-cập.

Lên án Gia-cóp và Ép-ra-im

3 ĐỨC CHÚA hạch tội Giu-đa, Người sẽ trừng trị Gia-cóp theo lối sống của nó, sẽ cứ các việc nó làm mà trả công cho nó.

4 Còn là thai nhi, nó đã chiếm chỗ của anh mình; trong thời sung sức, nó dám cự lại Thiên Chúa.

5 Nó cự lại thiên sứ và đã lấn át người, nhưng nó lại khóc và xin người thương xót. Ở Bết Ên nó gặp người, và ở đó, chính người đã nói với nó:

6 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa các đạo binh: danh hiệu Người là ĐỨC CHÚA.

7 Còn ngươi, nhờ Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ trở về. Ngươi hãy giữ đức tín thành, công chính và luôn trông cậy vào Thiên Chúa của ngươi.

8 Ca-na-an nắm trong tay những chiếc cân bịp bợm: nó ưa thích đánh lừa.

9 Ép-ra-im từng nói: “Ta đã nên giàu có với đủ cơ ngơi rồi”; nhưng tất cả những của nó làm ra, nó chẳng còn giữ lại được gì, vì sự gian ác nó đã phạm.

Viễn ảnh hòa giải với Thiên Chúa

10 Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi ngay từ khi ngươi còn bên Ai-cập. Ta sẽ vẫn cho các ngươi cư ngụ trong lều, như trong những ngày hội ngộ.

11 Ta sẽ phán với các ngôn sứ, Ta sẽ tăng thị kiến thêm nhiều, và nhờ các ngôn sứ để nói những dụ ngôn.

Những lời đe dọa mới

12 Ga-la-át chỉ có gian tà. Quả thật chúng chỉ là quân giả dối: tại Ghin-gan chúng sát tế bò bê, bàn thờ của chúng chẳng khác gì những đống đá trên các luống đất ngoài đồng.

13 Gia-cóp đã trốn chạy sang cánh đồng A-ram, Ít-ra-en đã phục dịch vì một người phụ nữ, vì một người đàn bà mà ông đã phải giữ chiên.

14 Nhưng nhờ một ngôn sứ, ĐỨC CHÚA đã đưa Ít-ra-en từ Ai-cập lên; cũng nhờ một ngôn sứ, mà Ít-ra-en được canh giữ.

15 Ép-ra-im đã xúc phạm đến Người và làm cho Người phải xót xa cay đắng. Nó đã đổ máu thì phải chịu tội. Những nhục mạ nó đã gây nên, Chúa sẽ bắt nó phải đền bù.

Scroll to Top