Sách Ngôn Sứ Hô-sê

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 7

1 Khi Ta muốn chữa Ít-ra-en cho lành, thì tội lỗi của Ép-ra-im và các sự gian ác của Sa-ma-ri lại bị phát giác, bởi vì chúng làm chuyện gian tà: kẻ trộm lẻn vào trong, bọn cướp phá bên ngoài.

2 Chúng đâu có tự nhủ: Ta nhớ hết mọi việc gian ác chúng làm. Giờ đây hành động của chúng trói chặt lấy chúng, tất cả rành rành trước mặt Ta.

3 Để mua vui cho vua, chúng làm điều gian ác, để vừa lòng thủ lãnh, chúng bày chuyện dối gian,

4 tất cả bọn chúng là một đám ngoại tình, chẳng khác chi hỏa lò phừng phực cháy khi người nướng bánh đã ngưng thổi lửa để nhồi bột cho đến lúc dậy men.

5 Trong ngày mừng đức vua, các thủ lãnh choáng váng vì hơi rượu; bọn chè chén say sưa cũng được rộng tay đón tiếp.

6 Khi chúng bày những âm mưu xảo quyệt, lòng chúng chẳng khác chi hỏa lò: suốt đêm cơn giận của chúng ngủ yên, nhưng bừng lên như ngọn hỏa hào khi trời sáng;

7 cả đám phừng phực như hỏa lò đốt tiêu tan các quan tòa của chúng; hết thảy các vua đều gục ngã mà không ai trong chúng kêu cầu Ta.

Ít-ra-en điêu tàn vì cầu cứu ngoại bang

8 Ép-ra-im chung đụng với chư dân, Ép-ra-im như chiếc bánh nướng cháy một bên.

9 Ngoại bang ngốn hết sức lực của nó mà nó cũng chẳng hay. Ngay cả khi tóc nó bạc màu, nó nào đâu có biết.

10 Ít-ra-en kiêu ngạo, tội nó tố cáo nó. Chúng đâu chịu trở về với ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của chúng. Sự thể đã rành rành như vậy mà chúng cũng chẳng kiếm tìm Người.

11 Ép-ra-im vô tâm vô trí tựa bồ câu khờ dại. Chúng cầu cứu Ai-cập, chạy đến với Át-sua.

12 Chúng lên đường là Ta bủa lưới bắt chúng. Ta sẽ làm cho chúng sa lưới tựa chim trời. Khi hay tin chúng cùng nhau hội họp, Ta liền sửa trị chúng.

Ít-ra-en bị trừng phạt vì vô ơn

13 Khốn cho chúng vì chúng đã lìa bỏ Ta. Chúng sẽ bị tiêu diệt, vì đã dám xúc phạm đến Ta. Ta, Ta muốn giải cứu chúng, còn chúng lại nói lời gian dối phạm đến Ta.

14 Chúng kêu lên Ta mà chẳng thật lòng, chỉ than vãn trên giường nằm của chúng. Chúng tự rạch mình, mong có được lúa mì, rượu mới, chúng đã phản bội Ta.

15 Ta vừa uốn nắn, vừa làm cho cánh tay chúng nên mạnh mẽ, nhưng chúng lại mưu đồ chống lại Ta.

16 Chúng quay về với cái hư không. Chúng chẳng khác nào cánh cung sai chậy. Thủ lãnh chúng ngã gục dưới lưỡi gươm, vì thốt ra những lời giận dữ; trong đất Ai-cập, chúng sẽ nên trò cười.

Scroll to Top