Sách Ngôn Sứ I-sai-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Nguyên văn theo Kinh Thánh Cựu Ước Công Giáo, bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Phần audio do Giu-se Định và Ma-ri-a Kim Hồi, cùng các anh chị em thanhlinh.net thực hiện.


Sách Ngôn Sứ I-sai-a là một cuốn sách nằm trong Kinh Thánh Cựu Ước. Sách gồm có 66 chương với phần lớn nội dung được viết bởi ngôn sứ I-sai-a, một người Do-thái sống ở cuối thế kỷ VIII, đầu thế kỷ VII TCN. Các nhà nghiên cứu cho rằng có ít nhất 2 tác giả khác đã tiếp tục bổ sung và hoàn thiện cuốn sách trong 2 thế kỷ sau thời của ngôn sứ I-sai-a. Thời gian sách được viết vào khoảng năm 733-525 TCN.


Chương 1

I. PHẦN THỨ NHẤT SÁCH I-SAI-A

1. SẤM NGÔN TRƯỚC THỜI CHIẾN TRANH GIỮA GIU-ĐA VỚI A-RAM VÀ ÍT-RA-EN

Nhan đề

1 Thị kiến ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy, liên quan đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, thời các vua Út-di-gia-hu, Giô-tham, A-khát, Khít-ki-gia cai trị Giu-đa.

Hạch tội dân bội bạc

2 Trời hãy nghe đây, đất lắng tai nào, vì ĐỨC CHÚA phán: “Ta đã nuôi nấng đàn con, cho chúng nên khôn lớn, nhưng chúng đã phản nghịch cùng Ta.

3 Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó. Nhưng Ít-ra-en thì không biết, dân Ta chẳng hiểu gì.

4 Khốn thay dân tộc phạm tội, dân chồng chất lỗi lầm, giống nòi gian ác, lũ con hư hỏng! Chúng đã bỏ ĐỨC CHÚA, đã khinh Đức Thánh của Ít-ra-en, mà quay lưng đi.

5 Biết đánh các ngươi vào chỗ nào nữa, hỡi những kẻ cứ khăng khăng phản loạn! Đầu chỗ nào cũng đau, tim tan nát cả rồi!

6 Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, chẳng còn nơi lành lặn: vết bầm, vết đánh, vết thương còn mới, chưa có ai lau chùi, chưa có ai băng bó, chưa có ai thoa dầu.

7 Xứ sở các ngươi hoang tàn, thành thị các ngươi bị lửa thiêu. Đất đai các ngươi, kẻ ngoại bang thôn tính ngay trước mặt, khiến trở nên hoang tàn như bị quân ngoại bang giày xéo.

8 Chỉ còn sót lại cô gái Xi-on, như túp lều trong vườn nho, như cái chòi trong vườn dưa, như thành bị vây hãm.

9 Nếu ĐỨC CHÚA các đạo binh chẳng để lại cho chúng ta một ít người sống sót, thì chúng ta đã ra như Xơ-đôm, đã giống Gô-mô-ra.

Hạch tội quân giả hình

10 Hỡi những kẻ làm đầu Xơ-đôm, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA phán. Hỡi dân Gô-mô-ra, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo.

11 ĐỨC CHÚA phán: “Ngần ấy hy lễ của các ngươi, đối với Ta, nào nghĩa lý gì? Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, Ta đã ngấy. Máu bò, máu chiên dê, Ta chẳng thèm!

12 Khi các ngươi đến trình diện Ta, ai khiến các ngươi phải giẫm lên khuôn viên của Ta?

13 Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa. Ta ghê tởm khói hương; Ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày sa-bát, ngày đại hội, không chịu nổi những người cứ phạm tội ác rồi lại cứ lễ lạt linh đình.

14 Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi. Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho Ta, Ta không chịu nổi nữa.

15 Khi các ngươi dang tay cầu nguyện, Ta bịt mắt không nhìn; các ngươi có đọc kinh cho nhiều, Ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu.

16 Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng làm điều ác nữa.

17 Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ.

18 ĐỨC CHÚA phán: “Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận! Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông.

19 Nếu các ngươi chịu nghe lời Ta, các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa mầu trong xứ.

20 Còn nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch, các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn giáo.” Miệng ĐỨC CHÚA đã phán như vậy.

Than vãn về Giê-ru-sa-lem

21 Đô thị vốn trung tín xưa kia sao nay lại trở thành con điếm? Đô thị xưa kia vốn chính trực, vốn là nơi ngự trị của đức công minh, sao nay lại đầy lũ giết người?

22 Bạc của ngươi đã biến thành gỉ sét, rượu ngon thì bị pha nước vào.

23 Các thủ lãnh của ngươi là những kẻ phản nghịch, đồng lõa cùng trộm cướp. Tất cả bọn chúng đều thích ăn hối lộ, và chạy theo quà cáp. Chúng không phân xử công minh cho cô nhi, cũng chẳng quan tâm đến quyền lợi quả phụ.

24 Vì thế, đây là sấm ngôn của Chúa Thượng, ĐỨC CHÚA các đạo binh, Đấng vạn năng của Ít-ra-en: “Nào! Ta sẽ phạt quân đối nghịch Ta, cho hả dạ, sẽ báo oán những kẻ thù của Ta.

25 Ta sẽ trở tay chống lại ngươi. Gỉ sét của ngươi, Ta sẽ tẩy sạch, như người ta lấy muối luyện kim. Mọi cặn bã của ngươi, Ta sẽ loại bỏ.

26 Ta sẽ cho các thủ lãnh của ngươi nên giống như hồi trước, và các cố vấn của ngươi tựa thuở ban đầu. Sau đó, ngươi sẽ được gọi là “Thành phố của đức công minh”, là “Đô thị trung tín”.

27 Xi-on sẽ được giải thoát nhờ lẽ chính trực, và dân thành hối cải trở về sẽ được giải thoát nhờ đức công minh.

28 Quân phản loạn và phường tội lỗi sẽ cùng bị đập tan, những kẻ bỏ ĐỨC CHÚA đều phải tiêu vong.

Hạch bọn thờ cây thánh vườn thiêng

29 Các ngươi sẽ phải xấu hổ vì những cây vân hương mà các ngươi ưa thích, sẽ phải nhục nhã vì những khu vườn các ngươi đã chọn,

30 vì các ngươi sẽ như cây vân hương lá héo tàn tựa khu vườn không còn nước.

31 Người mạnh thế sẽ trở nên cái bùi nhùi, và việc nó làm sẽ thành một tia lửa, khiến cả hai cùng cháy mà không ai dập đi.”

Scroll to Top