Sách Ngôn Sứ I-sai-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 11

Vị minh quân dòng dõi vua Đa-vít

1 Từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non.

2 Thần khí ĐỨC CHÚA sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ ĐỨC CHÚA.

3 Lòng kính sợ ĐỨC CHÚA làm cho Người hứng thú, Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói,

4 nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà.

5 Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành.

6 Bấy giờ, sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng.

7 Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò.

8 Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang.

9 Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta, vì sự hiểu biết ĐỨC CHÚA sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển.

Những người bị phân tán trở về

10 Đến ngày đó, cội rễ Gie-sê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân. Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người, và nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh quang.

11 Đến ngày đó, Chúa Thượng sẽ lại giơ tay ra một lần nữa, để chuộc lấy phần sống sót của dân Người, phần sống sót ở Át-sua và Ai-cập, ở Pát-rốt và Cút, ở Ê-lam và Sin-a, ở Kha-mát và các hải đảo.

12 Người sẽ phất cờ hiệu cho các dân tộc, và từ bốn phương thiên hạ, sẽ quy tụ những người Ít-ra-en biệt xứ, sẽ tập họp những người Giu-đa bị phân tán.

13 Lòng ghen tị của Ép-ra-im sẽ không còn, và những kẻ thù nghịch của Giu-đa sẽ bị tiêu diệt. Ép-ra-im sẽ không còn ghen tị Giu-đa, và Giu-đa sẽ không còn thù nghịch với Ép-ra-im.

14 Nhưng họ sẽ bổ xuống vai người Phi-li-tinh ở phía Tây, và cùng nhau cướp phá những người ở Phương Đông. Ê-đôm và Mô-áp sẽ ở dưới bàn tay họ, con cái Am-mon sẽ phục tùng họ.

15 ĐỨC CHÚA sẽ làm cho vịnh của biển Ai-cập ra khô cạn. Người vung tay trên sông Cả; và do hơi thở nóng hừng hực của Người, Người chẻ nó ra làm bảy nhánh, khiến thiên hạ có thể đi dép băng qua.

16 Và sẽ có một con lộ cho phần sống sót của dân Người, phần sống sót ở Át-sua, như xưa đã có một con lộ cho Ít-ra-en, ngày họ từ đất Ai-cập đi lên.

Scroll to Top