Sách Ngôn Sứ I-sai-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 49

Bài ca người Tôi Trung – Bài thứ hai

1 Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây, hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: ĐỨC CHÚA đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi.

2 Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người.

3 Người đã phán cùng tôi: “Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang.”

4 Phần tôi, tôi đã nói: “Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì.” Nhưng sự thật, đã có ĐỨC CHÚA minh xét cho tôi, Người dành sẵn cho tôi phần thưởng.

5 Giờ đây ĐỨC CHÚA lại lên tiếng. Người là Đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Gia-cóp về cho Người và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh Người. Thế nên tôi được ĐỨC CHÚA trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi.

6 Người phán: “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.”

7 Với người bị thiên hạ khinh chê, bị dân mình kinh tởm, với người làm tôi mọi cho bạo chúa, ĐỨC CHÚA là Đấng Cứu Chuộc và là Đức Thánh của Ít-ra-en, Người phán thế này: Vua chúa sẽ thấy và đứng lên, chư hầu sẽ thấy và bái lạy vì uy quyền của ĐỨC CHÚA là Đấng trung thành, là Đức Thánh của Ít-ra-en, Đấng đã tuyển chọn ngươi.

Vui ngày trở về

8 ĐỨC CHÚA phán thế này: Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi làm giao ước giữa Ta với dân, để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã bị tàn phá,

9 để nói với người tù: “Hãy đi ra”, với những kẻ ngồi trong bóng tối: “Hãy ra ngoài.” Như bầy chiên, chúng sẽ được nuôi ăn trên các nẻo đường, sẽ gặp được đồng cỏ trên mọi đồi hoang.

10 Chúng sẽ không phải đói phải khát, không bị khí nóng và mặt trời hành hạ, vì Đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào.

11 Mọi núi non của Ta, Ta sẽ biến thành đường sá, những con lộ của Ta, Ta sẽ đắp cao.

12 Kìa chúng đang từ xa đến, người từ phía bắc, phía tây, kẻ từ miền đất Xi-nim.

13 Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng hò reo, vì ĐỨC CHÚA ủi an dân Người đã chọn và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người.

14 Xi-on từng nói: “ĐỨC CHÚA đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi!”

15 Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.

16 Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta, thành lũy ngươi, Ta luôn thấy trước mặt.

17 Những người tái thiết ngươi thì vội vàng chạy tới, còn kẻ hủy diệt tàn phá ngươi thì đành phải tháo lui.

18 Hãy rảo mắt chung quanh mà nhìn: Kìa, hết thảy chúng tụ tập, kéo nhau đến với ngươi! Ta lấy mạng sống Ta mà thề, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA: Chúng sẽ như món đồ quý giá cho ngươi dùng trang điểm, sẽ như đai lưng cho ngươi thắt tựa cô dâu.

19 Vì những chốn điêu tàn, những nơi hoang phế, những vùng bị phá bình địa của ngươi từ đây sẽ quá chật hẹp cho cư dân ở đó, trong khi những bọn từng nuốt sống ngươi đã cao bay xa chạy.

20 Những đứa con ngươi tưởng đã mất sẽ ghé tai nói nhỏ với ngươi: “Con ở đây chật quá, nhường chỗ cho con ở với đi!”

21 Và ngươi sẽ nói thầm: “Ai đã sinh cho tôi những đứa con này đây? Tôi vốn là kẻ đã mất con, là người son sẻ, thân phận lưu đày, số kiếp lẻ loi: những đứa con này, ai đã dưỡng dục chúng? Tôi đã bị bỏ lại một mình, vậy chúng từ đâu ra?”

22 ĐỨC CHÚA, Chúa Thượng tôi, phán thế này: Này Ta giơ tay về phía chư dân, phất cờ ra hiệu cho muôn nước: con trai ngươi sẽ được ẵm trên tay đưa về, con gái ngươi thì được vác trên vai.

23 Bậc vua chúa sẽ làm dưỡng phụ cho ngươi, hàng công nương sẽ làm nhũ mẫu. Trước mặt ngươi, chúng sẽ sấp mình xuống đất mà bái lạy, sẽ liếm bụi dưới gót chân ngươi. Ngươi sẽ rõ Ta là ĐỨC CHÚA, và ai trông cậy Ta sẽ không phải hổ thẹn bao giờ.

24 Chiến lợi phẩm của người hùng, đâu dễ gì lấy lại? Tù nhân của kiêu binh, làm sao mà cứu gỡ?

25 Thế mà, ĐỨC CHÚA phán như sau: Tù nhân của người hùng sẽ được trả về, chiến lợi phẩm của kiêu binh sẽ được gỡ lại. Đứa gây chiến với ngươi, chính Ta sẽ gây chiến với nó, con cái ngươi, chính Ta sẽ cứu mạng cho.

26 Những kẻ áp bức ngươi, Ta sẽ bắt chúng ăn thịt chính mình, uống máu chính mình như uống rượu mới cất. Như vậy mọi phàm nhân sẽ biết rằng: Chính Ta, ĐỨC CHÚA, là Đấng cứu độ ngươi, Đấng cứu chuộc ngươi về chính là Đấng Toàn Năng của Gia-cóp.

Scroll to Top