Sách Ngôn Sứ I-sai-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 65

Cuộc xét xử tương lai

1 Những kẻ không hỏi Ta thì Ta đã cho gặp; những kẻ không tìm Ta, Ta đã xuất hiện cho chúng thấy. Với một dân chẳng kêu cầu danh Ta, Ta đã phán: “Ta đây, Ta đây này!”

2 Suốt ngày Ta đưa tay kêu gọi một dân ngỗ nghịch, bọn người theo ý riêng mà đi trong đường tà,

3 một dân không ngừng chọc giận thẳng vào mặt Ta. Chúng tế lễ trong các khu vườn, dâng hương trên đống gạch.

4 Chúng sống trong mồ mả, qua đêm nơi hang hốc, ăn thịt heo và bát đĩa của chúng đầy những món ăn ô uế.

5 Chúng nói: “Hãy xa ra, đừng tiến lại gần, vì ta quá thánh đối với ngươi.” Những điều đó khiến cơn giận Ta bừng lên như lửa cháy suốt ngày.

6 Này đây, sự việc đã được ghi trước nhan Ta: Ta sẽ không nín lặng mà sẽ báo oán, sẽ báo oán thế nào cho đích đáng.

7 Ðức Chúa phán: Tội của các ngươi cũng như tội của cha ông, là đã dâng hương trên các núi và xúc phạm đến Ta trên các đồi. Ta sẽ báo oán thật đích đáng những việc làm thuở xưa.

8 Ðức Chúa phán thế này: “Như khi thấy một chùm nho chưa hoàn toàn khô héo, người ta nói: đừng phá hủy, vì trong đó còn có phúc lành; cũng vậy, Ta sẽ hành động vì các tôi tớ của Ta để không hủy diệt tất cả.”

9 Từ Gia-cóp, Ta sẽ cho phát xuất một dòng dõi, và từ Giu-đa, một người sở hữu các núi của Ta; những kẻ được Ta tuyển chọn sẽ sở hữu chúng, ở đó, các tôi tớ của Ta sẽ cư ngụ.

10 Ngày nào dân Ta tìm kiếm Ta, Sa-rôn sẽ thành đồng cỏ cho chiên ăn, thung lũng A-kho nên chỗ cho bò nằm.

11 Còn các ngươi, những kẻ đã bỏ Ðức Chúa, đã quên núi thánh của Ta, đã bày bàn tiệc kính thần Gát và đổ rượu đầy chén dâng thần Mơ-ni,

12 Ta sẽ để cho các ngươi bị gươm đâm, tất cả các ngươi sẽ phải quỵ ngã và bị sát hại, bởi vì Ta đã kêu gọi mà các ngươi không đáp lời, Ta đã phán dạy mà các ngươi chẳng buồn nghe. Các ngươi cứ làm điều dữ trái mắt Ta, điều Ta không thích, các ngươi lại chọn.

13 Vì thế, Chúa Thượng là Ðức Chúa phán như sau: Này đây các tôi tớ của Ta sẽ được ăn, còn các ngươi, các ngươi sẽ phải đói; này đây các tôi tớ của Ta sẽ được uống, còn các ngươi, các ngươi sẽ phải khát; này đây các tôi tớ của Ta sẽ vui mừng, còn các ngươi, các ngươi sẽ phải xấu hổ.

14 Này đây các tôi tớ của Ta sẽ reo vui, lòng chứa chan hoan lạc, còn các ngươi, các ngươi sẽ kêu la, lòng tràn ngập ưu phiền, các ngươi sẽ kêu gào, tâm thần tan nát.

15 Các ngươi sẽ lưu lại tên mình, và những kẻ Ta chọn sẽ dùng nó làm lời nguyền rủa: “Xin Ðức Chúa là Chúa Thượng vật chết ngươi đi!” Còn các tôi tớ của Ta, chúng sẽ được gọi bằng một tên khác.

16 Trong xứ, ai cầu phúc cho mình sẽ nhân danh Thiên Chúa chân thật mà cầu phúc; trong xứ, ai thề sẽ nhân danh Thiên Chúa chân thật mà thề. Vì những nỗi gian truân thời trước sẽ chìm vào quên lãng và không còn xuất hiện trước mắt Ta.

17 Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa.

18 Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì những gì chính Ta sáng tạo. Phải, này đây Ta sẽ tạo Giê-ru-sa-lem nên nguồn hoan hỷ và dân ở đó thành nỗi vui mừng.

19 Vì Giê-ru-sa-lem, Ta sẽ hoan hỷ, vì dân Ta, Ta sẽ nhảy mừng. Nơi đây, sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la.

20 Nơi đây, sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yểu và người già tuổi thọ không tròn; vì trăm tuổi mà chết là chết trẻ, và chưa tròn trăm tuổi mà chết là bị nguyền rủa.

21 Người ta sẽ xây nhà và được ở, sẽ trồng nho và được ăn trái.

22 Người ta sẽ không xây nhà cho kẻ khác ở, không trồng nho cho kẻ khác ăn; vì cây được bao nhiêu tuổi, dân Ta cũng sẽ thọ bấy nhiêu; và những kẻ Ta chọn sẽ được hưởng kết quả do tay chúng làm.

23 Chúng sẽ không luống công vất vả, không sinh con cho con chết bất ưng, vì chúng sẽ là dòng dõi những người được Ðức Chúa ban phúc lành, bản thân chúng cũng như cả nòi giống.

24 Trước khi chúng kêu Ta, chính Ta đã đáp lời, chúng hãy còn đang nói thì Ta đã nghe rồi.

25 Sói với chiên con sẽ cùng nhau ăn cỏ, sư tử cũng ăn rơm như bò, còn rắn sẽ lấy bụi đất làm lương thực. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta.” Ðức Chúa phán như vậy.

Scroll to Top