Sách Ngôn Sứ I-sai-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 66

Sấm ngôn về Ðền Thờ

1 Ðức Chúa phán thế này: “Trời là ngai của Ta, và đất là bệ dưới chân Ta. Các ngươi sẽ xây cho Ta nhà nào, và nơi nào sẽ là chốn Ta nghỉ ngơi?

2 Tất cả những vật ấy, chính tay Ta đã làm. Tất cả những vật ấy đều là của Ta – sấm ngôn của Ðức Chúa. Kẻ được Ta đoái nhìn: đó là người nghèo khổ, người có tâm hồn tan nát, người nghe lời Ta mà run sợ.

3 Kẻ sát tế bò cũng là kẻ sát nhân, người hiến tế chiên cũng là người giết chó, kẻ dâng lễ phẩm lại là kẻ dâng máu heo, người dâng hương kính Ðức Chúa lại là người thờ ngẫu tượng. Như thế, chúng đã chọn lấy đường lối cho mình, lòng chúng chỉ ưa thích những điều ghê tởm.

4 Còn Ta, Ta chọn tai ương cho chúng, cho xảy ra điều khiến chúng kinh hoàng. Bởi vì Ta kêu mà không ai đáp lại, Ta phán mà chúng chẳng buồn nghe. Chúng đã làm điều dữ trái mắt Ta, đã chọn những điều Ta không thích.

Phán quyết về Giê-ru-sa-lem

5 Hãy nghe lời Ðức Chúa, hỡi những ai nghe lời Người mà run sợ. Anh em các ngươi là những kẻ ghét bỏ và trục xuất các ngươi vì danh Ta. Chúng nói: “Xin Ðức Chúa tỏ vinh quang của Người để chúng ta thấy các ngươi hoan hỷ.” Nhưng chính bọn chúng sẽ phải xấu hổ bẽ bàng.

6 Từ trong thành có tiếng ồn ào phát ra có tiếng từ đền thờ, tiếng của Ðức Chúa, Ðấng trả báo cho kẻ thù Người.

7 Trước thời chuyển dạ, nó đã sinh con, trước cơn đau, nó đã cho con trai chào đời.

8 Ai đã nghe một chuyện như thế? Ai đã thấy một điều như vậy? Có nước nào sinh ra nội một ngày? Có dân nào chào đời trong một lúc? Thế mà Xi-on vừa mới chuyển dạ đã sinh được đàn con.

9 Ðức Chúa phán: Phải chăng Ta mở dạ mẹ mà không để cho đứa con chào đời? Hay Ta cho đứa con chào đời mà lại ngăn dạ mẹ? Thiên Chúa của ngươi phán như thế.

10 Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem, hãy vì Thành Ðô mà hoan hỷ, hỡi tất cả những người yêu mến Thành Ðô! Hãy cùng Giê-ru-sa-lem khấp khởi mừng, hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Ðô,

11 để được Thành Ðô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thỏa thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ.

12 Vì Ðức Chúa phán như sau: Này Ta tuôn đổ xuống Thành Ðô ơn thái bình tựa dòng sông cả, và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối.

13 Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy; tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về.

14 Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh. Ðức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của Người cho các tôi tớ biết, và nổi cơn thịnh nộ với các kẻ thù.

15 Vì này đây Ðức Chúa ngự đến trong lửa, xa giá của Người như thể cuồng phong, để trút cơn giận trong trận lôi đình, và lời đe dọa trong ngọn lửa thiêu.

16 Vì Ðức Chúa sẽ dùng lửa và lưỡi kiếm mà xét xử mọi người phàm; nhiều người phải mạng vong vì lưỡi gươm của Ðức Chúa.

17 Những kẻ tự thánh hiến và tự thanh tẩy để vào các khu vườn sau một người đứng ở giữa, những kẻ ăn thịt heo, thịt các thú vật kinh tởm và thịt chuột, đều sẽ chết cả lũ – sấm ngôn của Ðức Chúa.

Diễn từ cánh chung

18 Còn Ta, Ta biết rõ việc làm và ý định của chúng, Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta. 19 Ta sẽ đặt giữa họ một dấu hiệu và sai những kẻ sống sót của họ đến các dân tộc: Tác-sít, Pút, Lút, là những dân thạo nghề cung nỏ, đến dân Tu-van, Gia-van, đến những hải đảo xa xăm chưa hề được nghe nói đến Ta và chưa hề thấy vinh quang của Ta. Họ sẽ loan báo vinh quang của Ta giữa các dân tộc. 20 Ðức Chúa phán: giống như con cái Ít-ra-en mang lễ phẩm trên chén dĩa thanh sạch đến Nhà Ðức Chúa, người ta cũng sẽ đưa tất cả những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về làm lễ phẩm tiến dâng Ðức Chúa – đưa bằng ngựa, xe, võng cáng, lừa và lạc đà – về trên núi thánh của Ta là Giê-ru-sa-lem. 21 Và cả trong bọn họ, Ta sẽ chọn lấy một số làm tư tế, làm thầy Lê-vi – Ðức Chúa phán như vậy.

22 Vì trời mới đất mới do chính Ta làm ra tồn tại trước mặt Ta thế nào – sấm ngôn của Ðức Chúa -, thì dòng dõi và tên tuổi các ngươi cũng sẽ tồn tại như vậy.

23 Và từ mồng một tháng nọ đến mồng một tháng kia, từ ngày sa-bát này đến ngày sa-bát khác, mọi người phàm sẽ đến phủ phục trước nhan Ta, Ðức Chúa phán.

24 Và khi ra về, mọi người sẽ thấy xác những kẻ phản loạn chống lại Ta, vì giòi bọ rúc rỉa chúng sẽ không chết, lửa thiêu đốt chúng sẽ không tàn lụi. Chúng sẽ là đồ ghê tởm cho mọi người phàm.

Scroll to Top