Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Nguyên văn theo Kinh Thánh Cựu Ước Công Giáo, bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Phần audio do Giu-se Định và Ma-ri-a Kim Hồi, cùng các anh chị em thanhlinh.net thực hiện.


Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc là một cuốn sách nằm trong Kinh Thánh Cựu Ước. Sách gồm có 3 chương, tác giả là ngôn sứ Kha-ba-cúc, một người Do-thái sống ở cuối thế kỷ VII, đầu thế kỷ VI TCN, hoạt động dưới triều vua Giơ-hô-gia-kim (609-598 TCN). Thời gian sách được viết vào khoảng năm 612-597 TCN.


Chương 1

1 Lời sấm ngôn sứ Kha-ba-cúc đã nhận được qua thị kiến.

I. CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA NGÔN SỨ VÀ THIÊN CHÚA

Lời phàn nàn thứ nhất của ngôn sứ: Sự công chính suy thoái

2 Cho đến bao giờ, lạy ĐỨC CHÚA, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe, con la lên: “Bạo tàn!” mà Ngài không cứu vớt?

3 Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài, còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau? Trước mắt con, toàn là cảnh phá phách, bạo tàn, chỗ nào cũng thấy tranh chấp và cãi cọ.

4 Vì thế, Luật không được tuân giữ, công lý chẳng còn thấy xuất hiện, vì kẻ gian ác bủa vây người công chính nên chỉ còn thứ công lý vạy vọ.

Sấm ngôn đầu tiên: Dân Can-đê, một tai họa ĐỨC CHÚA gửi đến

5 Hãy đưa mắt nhìn xem các dân tộc, hãy kinh ngạc sững sờ, vì chính vào thời các ngươi, Ta sắp làm một việc, một việc mà các ngươi sẽ chẳng tin, nếu có ai kể lại.

6 Này Ta khiến cho dân Can-đê nổi lên, một dân hung hăng tàn bạo; nó rảo khắp miền đất rộng mênh mông để chiếm đoạt nhà cửa không phải của mình.

7 Nó thật là đáng kinh đáng sợ nó dùng sức mạnh mà áp đặt công lý và oai phong.

8 Ngựa chiến của nó chạy nhanh hơn loài báo, chúng nhanh nhẹn hơn sói ban chiều; kỵ mã của nó từ xa phóng tới, bay nhanh như phượng hoàng lao xuống bắt mồi.

9 Chúng kéo đến cùng nhau cướp phá, mặt hầm hầm như thể gió đông, gom tù binh tựa hồ đống cát.

10 Đám dân ấy chế nhạo các vua, biến các thủ lãnh nên trò cười. Nó coi thường mọi thành trì kiên cố và đắp ụ đánh chiếm các thành.

11 Bấy giờ, tựa như cơn gió, nó ùa đến và bay đi. Tội của nó là coi sức mạnh của mình như thần như thánh.

Lời phàn nàn thứ hai của ngôn sứ: Kẻ áp bức đòi tiền hối lộ

12 Từ muôn thuở, Ngài chẳng là ĐỨC CHÚA, là Thiên Chúa con thờ, là Đức Thánh của con, là Đấng Bất Tử sao? Lạy ĐỨC CHÚA, chính vì để xét xử mà Ngài đã đặt dân ấy lên. Lạy Đức Chúa là đá tảng, chính vì để thi hành án phạt mà Ngài đã cho nó được mạnh sức.

13 Mắt của Ngài thật quá tinh tuyền không thể chịu được điều gian ác, Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng, tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội, sao Ngài lặng thinh khi kẻ gian ác nuốt trửng người chính trực hơn mình?

14 Ngài xử với con người như với cá biển, như côn trùng không người trông coi.

15 Nó thả câu bắt hết, tung lưới chụp lấy tất cả, nó quăng chài gom lại. Vì thế, nó hân hoan vui mừng.

16 Nó dâng lễ tế cho lưới, nó đốt hương kính chài. Chính nhờ những thứ ấy nó được những phần ăn béo bở và lương thực dồi dào.

17 Có phải vì thế nó tuốt gươm không ngừng tàn sát các dân tộc chẳng một chút xót thương.

Scroll to Top