Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 2

Sấm ngôn thứ hai: Người công chính sẽ được sống nhờ lòng thành tín

1 Tôi sẽ ra đứng ở chòi canh, đứng gác trên tường lũy canh chừng xem Người nói với tôi điều gì và đáp lại nỗi bất bình của tôi ra sao!

2 ĐỨC CHÚA trả lời và nói với tôi: “Hãy viết lại thị kiến và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy.

3 Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định. Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành, chứ không làm cho ai thất vọng. Nếu nó chậm tới, thì cứ đợi chờ, vì thế nào nó cũng đến, chứ không trì hoãn đâu.

4 Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống, nhờ lòng thành tín của mình.”

II. NHỮNG LỜI CHÚC DỮ CHO KẺ ÁP BỨC

5 Quả thật, thứ rượu ấy đưa tới phản bội, kẻ ngạo mạn ấy chẳng đạt thành công. Nó toác họng ra như âm phủ, nó như thần chết chẳng bao giờ thỏa thuê. Nó quy tụ mọi dân đến bên cạnh, tập hợp mọi nước tới quanh mình.

6 Nhưng tất cả các dân đó lại chẳng ví von châm chọc, chẳng đặt vè chế nhạo nó sao? Chúng nói: Những lời chúc dữ

I

Khốn thay kẻ vơ vét những thứ không phải của mình – cho mãi tới khi nao? Khốn thay kẻ giữ đầy mình của người ta cầm cố!

7 Nào các kẻ cho ngươi vay mượn lại chẳng bất thình lình đứng lên, các kẻ hối lộ ngươi lại không tỉnh ngộ? Bấy giờ, ngươi sẽ là món mồi ngon cho chúng.

8 Bởi vì chính ngươi đã cướp bóc bao dân tộc, nên những dân còn lại sẽ cướp bóc ngươi, vì ngươi đã đổ máu người đồng loại, đã tàn phá thành thị đất đai và mọi dân cư trong thành.

II

9 Khốn thay kẻ gian tham bớt xén, chiếm của bất công cho nhà mình, để làm tổ cho mình trên cao hầu thoát khỏi tai họa.

10 Như thế là ngươi đã quyết định điều ô nhục cho nhà mình, ngươi tiêu hủy nhiều dân nên thành người đắc tội,

11 vì đá chân tường cũng phải kêu lên và đòn tay gỗ sẽ trả lời cho nó.

III

12 Khốn thay kẻ lấy xương máu xây thành, lấy bất công dựng phố.

13 Các dân vất vả để làm mồi cho lửa thiêu, các nước kiệt quệ mà chẳng được ích gì, đó chẳng phải là do ĐỨC CHÚA các đạo binh sao?

14 Quả thật, sự hiểu biết ĐỨC CHÚA quang vinh sẽ tràn ngập cõi đất cũng như nước lấp đầy lòng biển.

IV

15 Khốn thay kẻ chuốc rượu cho anh em mình, kẻ pha chất độc làm cho nó say sưa, để thấy nó trần truồng.

16 Ngươi đã thấm nhục nhã, chứ không phải vinh quang. Đến lượt ngươi, ngươi phải uống và để lộ của quý ra. ĐỨC CHÚA sẽ lại giáng xuống ngươi chén thịnh nộ, nỗi ô nhục sẽ thay thế vinh quang của ngươi.

17 Quả thật, bạo lực ở Li-băng sẽ bao phủ lấy thân ngươi. Thấy súc vật bị giết, ngươi sợ hãi bàng hoàng, vì ngươi đã làm đổ máu người đồng loại, đã tàn phá thành thị đất đai và dân cư trong thành.

V

18 Tượng tạc có ích lợi gì đâu mà phải tốn công tạc ra nó? Tượng đúc và những trò gạt gẫm ích lợi gì mà người thợ phải tin để làm ra những tượng câm nín?

19 Khốn thay kẻ nói với khúc gỗ: “Chỗi dậy đi!” và nói với hòn đá câm lặng: “Thức dậy nào!” Nó có thể dạy được chi? Này, nó tuy được mạ vàng mạ bạc, nhưng không một chút sinh khí nơi mình.

20 Còn ĐỨC CHÚA, Người ngự trong thánh điện, toàn thể cõi đất, hãy thinh lặng trước nhan Người!

Scroll to Top