Sách Ngôn Sứ Mi-kha

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Ngôn Sứ Mi-kha

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Nguyên văn theo Kinh Thánh Cựu Ước Công Giáo, bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Phần audio do Giu-se Định và Ma-ri-a Kim Hồi, cùng các anh chị em thanhlinh.net thực hiện.


Sách Ngôn Sứ Mi-kha là một cuốn sách nằm trong Kinh Thánh Cựu Ước. Sách gồm có 7 chương, tác giả là ngôn sứ Mi-kha, một người Do-thái sống ở cuối thế kỷ VIII, đầu thế kỷ VII TCN. Thời gian sách được viết vào khoảng năm 750-686 TCN.


Chương 1

1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Mi-kha, người Mô-re-sét, dưới thời các vua Giu-đa là Giô-tham, A-khát và Khít-ki-gia: đây là điều ông đã thấy liên quan đến Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem.

I. ÍT-RA-EN BỊ KIỆN, ĐE DỌA VÀ TRỪNG PHẠT

Án xử Sa-ma-ri

2 Hãy nghe đây, hỡi chư dân, hãy lắng tai, này trái đất cùng muôn loài muôn vật! Từ thánh điện của Người, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng sẽ làm chứng tố cáo các ngươi.

3 Quả thật, này ĐỨC CHÚA ra khỏi nơi thánh của Người, Người ngự xuống và chà đạp các nơi cao trên mặt đất.

4 Dưới chân Người núi non tan chảy, các thung lũng rạn nứt như sáp ong gặp lửa, như nước đổ xuống từ dốc cao.

5 Tất cả những điều ấy đều vì tội phản nghịch của Gia-cóp, vì tội lỗi của nhà Ít-ra-en. Ai đã khiến Gia-cóp phản nghịch, há chẳng phải Sa-ma-ri sao? Ai đã xúi Giu-đa thờ ngẫu tượng, há chẳng phải Giê-ru-sa-lem sao?

6 Ta sẽ làm cho Sa-ma-ri ra hoang tàn đổ nát giữa cánh đồng và biến thành đất trồng nho. Nền đá của nó, Ta cho rớt xuống thung lũng, móng của nó, Ta sẽ để trơ ra.

7 Mọi tượng thần nó thờ sẽ bị đập vỡ tan, mọi món quà nó nhận sẽ bị lửa đốt cháy, mọi ngẫu tượng của nó sẽ bị phá tan tành. Bởi vì nó đã thu được nhờ quà của gái điếm, nên tất cả sẽ lại trở thành quà cho gái điếm.

Bài ai ca khóc các thành miền đất thấp

8 Vì vậy, tôi muốn thương khóc và rống lên, tôi sẽ đi chân không và để mình trần, tôi sẽ rên rỉ như chó sói, khóc than như đà điểu.

9 Vết thương của nó thật vô phương cứu chữa, vì vết thương ấy lan mãi đến Giu-đa, đụng tới cổng thành dân tôi ở, cho đến tận Giê-ru-sa-lem.

10 Các ngươi đừng loan tin ở Gát cũng đừng khóc lóc làm gì, tại Bết Lơ-áp-ra, hãy lăn lộn trên đất.

11 Hỡi dân cư ở Sa-phia trần truồng, nhục nhã, hãy đi tới. Dân cư ở Xa-a-nan không dám ra khỏi thành; cảnh tang tóc tại Bết Ha Ê-xen khiến các ngươi không thể ở lại đó nữa.

12 Dân cư ở Ma-rốt, lo sợ cho của cải mình, vì tai họa từ ĐỨC CHÚA giáng xuống tại cổng thành Giê-ru-sa-lem.

13 Hỡi dân cư ở La-khít, hãy thắng ngựa vào xe. Chính ngươi mở đường cho con gái Xi-on phạm tội, vì nơi ngươi, người ta đã thấy các tội phản nghịch của Ít-ra-en.

14 Vì thế, ngươi sẽ đem Mô-re-sét Gát làm của hồi môn. Còn Bết Ác-díp sẽ khiến các vua Ít-ra-en phải thất vọng.

15 Hỡi dân cư ở Ma-rê-sa, Ta sẽ lại trao ngươi cho quân xâm lược, vinh quang của Ít-ra-en sẽ phải rời sang tận A-đu-lam.

16 Hãy cắt tóc cạo đầu thương cho những người con yêu quý; hãy để đầu hói như diều hâu, thương cho chúng đã phải xa ngươi mà đi đày.

Scroll to Top