Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

Câu
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Nguyên văn theo Kinh Thánh Cựu Ước Công Giáo, bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Phần audio do Giu-se Định và Ma-ri-a Kim Hồi, cùng các anh chị em thanhlinh.net thực hiện.


Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a là một cuốn sách nằm trong Kinh Thánh Cựu Ước. Nội dung của sách là những lời tiên tri chống lại dân Ê-đôm của một vị ngôn sứ có tên Ô-va-đi-a (trong tiếng Do-thái nghĩa là đầy tớ của Đức Chúa). Vị ngôn sứ này không được xác định rõ lai lịch theo bất kỳ nhân vật lịch sử nào trong Cựu Ước bởi có tới 10 nhân vật mang tên này. Truyền thống Do-thái Giáo và Chính Thống Giáo cho rằng đó là ông Ô-va-đi-a, quản đốc hoàng cung của vua A-kháp (1 V 18,3) mà Kinh Thánh Công Giáo Tiếng Việt dịch là Ô-vát-gia-hu. Giáo Hội Công Giáo cho rằng không có căn cứ để xác định chính xác ông là nhân vật nào. Thời gian sách được viết vào khoảng năm 850-582 TCN.


Chương 1

Lời tựa

1 Thị kiến của ông Ô-va-đi-a.

1c Chúng tôi đã nghe lời ĐỨC CHÚA truyền đạt. Một sứ giả được sai đến giữa chư dân: “Đứng lên, nào chúng ta xông đánh Ê-đôm!”

Bản án cho Ê-đôm

1b ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán về Ê-đôm như sau:

2 Này, Ta khiến ngươi ra nhược tiểu giữa chư dân, ngươi bị khinh dể quá đỗi.

3 Lòng kiêu ngạo của ngươi đã đánh lừa ngươi; ngươi ở trong khe đá, cư ngụ trên chỗ cao. Ngươi tự nhủ trong lòng: “Nào ai đẩy được ta xuống đất?”

4 Nếu ngươi cất mình lên như chim phượng và làm tổ trên các vì sao, Ta sẽ đẩy ngươi xuống khỏi đó, – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Tận diệt Ê-đôm

5 Nếu lũ trộm và bọn cướp đêm đến nhà ngươi, liệu ngươi có được yên ổn chăng? Nào chúng lại chẳng tha hồ vơ vét? Nếu những kẻ hái nho đến nhà ngươi, chúng có chừa lại gì, ngoài phần để cho mót không?

6 Ê-xau bị lục soát gắt gao biết mấy! Các kho tàng nó chôn giấu đều bị khui ra.

7 Chúng xua đuổi ngươi ra biên giới. Mọi kẻ liên minh với ngươi đều đánh lừa ngươi; những kẻ thân tín với ngươi lấn lướt ngươi; những kẻ được ngươi cho ăn bánh lại gài bẫy hại ngươi và nói: “Nó đã quẫn trí rồi!”

8 Há chẳng phải trong ngày đó, – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – Ta sẽ tiêu diệt hạng khôn ngoan khỏi Ê-đôm, đuổi người tài trí ra khỏi núi Ê-xau?

9 Hỡi Tê-man, các dũng sĩ của ngươi sẽ hoảng sợ, khiến mọi người bị diệt trừ khỏi núi Ê-xau.

Tội lỗi của Ê-đôm

10 Vì ngươi đã tàn sát và áp bức anh em ngươi là Gia-cóp, nên ngươi sẽ phải ê chề nhục nhã và bị tiêu diệt đến muôn đời.

11 Vào ngày ngươi án binh bất động, vào ngày kẻ ngoại bang đem hết của cải nó đi và quân man di xâm nhập cổng thành, cùng bốc thăm chia phần Giê-ru-sa-lem, cả ngươi nữa, ngươi cũng vào hùa với chúng.

12 Đừng khoái chí nhìn ngày anh em ngươi mắc họa. Đừng hoan hỷ trong ngày con cái Giu-đa bị diệt trừ; đừng to mồm vào ngày nó lâm cơn khốn quẫn.

13 Đừng xâm nhập cổng thành của dân Ta vào ngày nó lâm nạn; ngươi cũng đừng khoái chí nhìn tai họa của nó vào ngày nó lâm nguy; đừng vơ vét tài sản của nó vào ngày nó lâm nạn.

14 Đừng đứng ở ngã tư đường mà tiêu diệt những người trốn chạy; đừng trao nộp những kẻ sống sót vào ngày chúng gặp cơn khốn quẫn.

15 Quả thật, ngày của ĐỨC CHÚA đã gần kề, ngày Người đánh phạt mọi dân tộc. Ngươi đã làm thế nào, thì người ta cũng sẽ làm cho ngươi như vậy: nợ ân oán sẽ đổ xuống đầu ngươi.

Vào ngày của ĐỨC CHÚA, Ít-ra-en báo thù Ê-đôm

16 Quả thật, cũng như các ngươi đã uống trên núi thánh của Ta, thì mọi dân tộc cũng sẽ không ngừng uống như vậy. Chúng sẽ uống, sẽ nốc vào, rồi hóa ra như chưa bao giờ hiện hữu.

17 Nhưng trên núi Xi-on sẽ có những kẻ chạy thoát được, – đó sẽ là một nơi thánh – và nhà Gia-cóp sẽ tước đoạt những kẻ đã tước đoạt nó.

18 Nhà Gia-cóp sẽ là lửa, nhà Giu-se sẽ là ngọn lửa; còn nhà Ê-xau sẽ là rơm. Chúng sẽ bén vào và thiêu rụi nó. Nhà Ê-xau sẽ không còn kẻ sống sót nào. Quả thế, ĐỨC CHÚA đã phán như vậy.

Ít-ra-en mới

19 Chúng sẽ chiếm Ne-ghép là núi của Ê-xau, sẽ chiếm miền Sơ-phê-la là đất của Phi-li-tinh; chúng sẽ chiếm cánh đồng Ép-ra-im và cánh đồng Sa-ma-ri; và Ben-gia-min sẽ chiếm Ga-la-át.

20 Những kẻ bị lưu đày trong đoàn lũ con cái Ít-ra-en sẽ chiếm đất Ca-na-an cho đến Xa-rép-ta. Dân Giê-ru-sa-lem đang bị lưu đày ở Xơ-pha-rát sẽ chiếm hữu các thành của Ne-ghép.

21 Những người đến cứu thoát sẽ lên núi Xi-on để xét xử núi Ê-xau. Và ĐỨC CHÚA sẽ nắm trọn vương quyền.

Lên đầu trang