Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Nguyên văn theo Kinh Thánh Cựu Ước Công Giáo, bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Phần audio do Giu-se Định và Ma-ri-a Kim Hồi, cùng các anh chị em thanhlinh.net thực hiện.


Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a là một cuốn sách nằm trong Kinh Thánh Cựu Ước. Sách gồm có 3 chương, tác giả là ngôn sứ Xô-phô-ni-a, một người Do-thái sống ở thế kỷ VII TCN, hoạt động dưới triều vua Giô-si-gia-hu (640-609 TCN). Cuốn sách được viết cũng trong triều vua này.


Chương 1

1 Dưới thời Giô-si-gia-hu con vua A-môn làm vua Giu-đa, có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Xô-phô-ni-a, con ông Cu-si; ông Cu-si là con ông Gơ-đan-gia; ông Gơ-đan-gia là con ông A-mác-gia; ông A-mác-gia là con ông Khít-ki-gia.

I. NGÀY CỦA ĐỨC CHÚA TẠI GIU-ĐA

Lời mở đầu liên quan đến vũ trụ

2 Phải, Ta sẽ quét sạch tất cả khỏi mặt đất này – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

3 Ta sẽ quét sạch loài người cũng như loài vật, Ta sẽ quét sạch chim trời lẫn cá biển. Ta sẽ khiến cho kẻ gian ác phải lảo đảo té nhào và sẽ tận diệt loài người khỏi mặt đất – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Hạch tội thờ các thần ngoại bang

4 Ta sẽ dang tay đánh phạt Giu-đa và toàn thể dân cư Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ tận diệt khỏi nơi này số còn sót lại của Ba-an, và xóa bỏ tên của hàng tư tế bất hợp pháp.

5 Ta sẽ tận diệt những kẻ leo lên mái nhà mà sụp lạy các thiên binh, những kẻ thờ lạy ĐỨC CHÚA, và nhân danh Đức Chúa mà thề, rồi lại thề nhân danh thần Min-côm.

6 Ta sẽ tận diệt những kẻ lìa xa ĐỨC CHÚA, những kẻ chẳng kiếm tìm, cũng không thỉnh vấn ĐỨC CHÚA.

7 Hãy lặng thinh trước nhan ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, vì ngày của ĐỨC CHÚA đã đến gần! Quả thật, ĐỨC CHÚA đã chuẩn bị một hy lễ, Người đã tách riêng ra các khách được mời.

Hạch tội các quan chức triều đình

8 Trong ngày dâng hy lễ của ĐỨC CHÚA, Ta sẽ trừng phạt các thủ lãnh, các hoàng tử và những kẻ mặc y phục ngoại bang.

9 Trong ngày đó, Ta sẽ trừng phạt tất cả những kẻ nghênh ngang bước lên ngưỡng cửa và những kẻ chất đầy cung điện chúa mình những của chiếm được nhờ bạo tàn và gian dối.

Hạch tội những kẻ buôn bán ở Giê-ru-sa-lem

10 Trong ngày ấy – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – từ phía cửa Cá vọng lên tiếng than van, từ thành mới vang ra tiếng rên siết, từ các ngọn đồi văng vẳng tiếng kêu la.

11 Hỡi dân cư Khu Phố Dưới, hãy rên siết, vì đám dân buôn bán đã bị hủy diệt, hết những ai lắm bạc nhiều tiền đã bị tiêu vong.

Hạch tội những kẻ không tin

12 Trong thời ấy, Ta sẽ cầm đèn mà lục soát Giê-ru-sa-lem, Ta sẽ trừng phạt bọn đàn ông, những kẻ cứ điềm nhiên như rượu trên lớp cặn. Chúng tự nhủ trong lòng: “ĐỨC CHÚA không ban phúc, Người cũng chẳng giáng họa.”

13 Bấy giờ, tài sản chúng sẽ bị cướp phá, nhà cửa chúng sẽ bị tan hoang; chúng xây nhà, nhưng không được ở; chúng trồng nho, nhưng chẳng được uống rượu.

Ngày của ĐỨC CHÚA

14 Đã gần rồi, ngày của ĐỨC CHÚA, ngày vĩ đại, đã gần rồi, ngày ấy đến thật mau. Trong ngày của ĐỨC CHÚA sẽ vọng lên những tiếng kêu thê thảm, ngay bậc anh hùng cũng phải kêu cứu

15 Ngày đó là ngày thịnh nộ, ngày khốn quẫn và gian truân, ngày hủy diệt và tàn phá, ngày tối tăm và mịt mù, ngày âm u và ảm đạm,

16 ngày vang tiếng tù và với tiếng hét xung phong tấn công vào các thành kiên cố và các tháp cao ở góc tường thành.

17 Dân cư sẽ bị Ta vây hãm, chúng sẽ bước đi như những kẻ mù vì đã đắc tội với ĐỨC CHÚA. Máu chúng sẽ đổ ra chan hòa, và thịt chúng rữa ra như rác rưởi.

18 Dù bạc hay vàng cũng không cứu nổi chúng: trong ngày ĐỨC CHÚA nổi lôi đình, lúc cơn ghen của Người bừng lên như lửa; bấy giờ, toàn cõi đất sẽ bị thiêu rụi. Quả thật, Người sắp thi hành án diệt vong để trừng phạt dân cư toàn cõi đất, điều ấy thật kinh hoàng.

Scroll to Top