Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 2

Kết luận: Kêu gọi trở lại

1 Này hỡi đám dân vô liêm sỉ, hãy tập họp, tập họp lại đi,

2 trước khi các ngươi bị phân tán như vỏ trấu bị gió thổi bay trong một ngày, trước khi ĐỨC CHÚA bừng bừng nổi giận đến trừng phạt các ngươi, trước khi ĐỨC CHÚA nổi trận lôi đình đến trừng phạt các ngươi.

3 Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở, những kẻ thi hành mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, anh em hãy tìm kiếm Người; hãy tìm sự công chính, hãy tìm đức khiêm nhường thì may ra anh em sẽ được che chở trong ngày thịnh nộ của ĐỨC CHÚA.

II. HẠCH TỘI CHƯ QUỐC

Kẻ thù ở phương Tây: quân Phi-li-tinh

4 Quả thật, Ga-da sẽ bị bỏ rơi, Át-cơ-lôn sẽ thành chốn hoang tàn, Át-đốt sẽ bị trục xuất vào giữa trưa, và Éc-rôn sẽ bị bứng rễ.

5 Khốn cho ngươi, hỡi dân cư miền ven biển, khốn cho ngươi, hỡi dân tộc Cơ-rê-thi: ngươi sẽ bị lời ĐỨC CHÚA hạch tội: “Hỡi Ca-na-an, đất của dân Phi-li-tinh, Ta sẽ tận diệt ngươi, khiến chẳng còn ai cư ngụ.”

6 Miền ven biển sẽ thành đồng cỏ, thành cánh đồng cho người chăn chiên, thành bãi quây cho chiên cừu.

7 Miền này sẽ thuộc về số còn sót lại của nhà Giu-đa; chúng sẽ dẫn chiên dê tới đó. Chiều đến, chúng sẽ nằm nghỉ tại nhà Át-cơ-lôn, vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng, sẽ viếng thăm và thay đổi vận mạng của chúng.

Kẻ thù ở phương Đông: Mô-áp và Am-mon

8 Ta đã nghe lời nhạo báng của dân Mô-áp và những lời nhục mạ của con cái Am-mon, chúng nhạo báng dân Ta, và đắc chí vì lãnh thổ của mình.

9 Vì thế, Ta lấy mạng sống Ta mà thề – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en – Mô-áp sẽ trở nên như Xơ-đôm và con cái Am-mon sẽ nên như Gô-mô-ra. Đó là một mảnh đất hoang cỏ mọc, một hầm muối, một hoang địa cho đến muôn đời. Số dân còn sót lại của Ta sẽ cướp phá chúng, số còn sống sót của dân Ta sẽ chiếm đất đai chúng làm gia nghiệp.

10 Đó là giá chúng phải trả cho sự kiêu ngạo của mình. Quả thật, chúng đã nhạo báng và đắc chí nhạo cười dân của ĐỨC CHÚA các đạo binh.

11 Đối với chúng, ĐỨC CHÚA thật đáng kinh đáng sợ, Người tiêu diệt tất cả các thần trên cõi đất. Các dân tộc trên mọi hải đảo ngay tại nơi mình ở sẽ sụp lạy Người.

Kẻ thù ở phương Nam: Cút

12 Cả các ngươi nữa, hỡi dân Cút, các ngươi sẽ là mồi cho gươm của Ta.

Kẻ thù ở phương Bắc: Át-sua

13 Đức Chúa sẽ dang tay đánh phạt phương Bắc và tiêu diệt Át-sua; Người biến Ni-ni-vê thành chốn hoang tàn, thành nơi khô cằn như sa mạc.

14 Đó sẽ là nơi cho đàn vật nằm nghỉ, là chỗ qua đêm cho sinh vật mọi loài: bồ nông cũng như nhím ngủ trên đầu cột, bên cửa sổ vang lên tiếng cú, trên ngưỡng cửa vang tiếng quạ kêu; vì nhà bằng gỗ bá hương nay bị tàn phá.

15 Đó sẽ là số phận của thành phố xưa kia nhộn nhịp, thành đã sống trong cảnh yên hàn, đã nhủ thầm: “Chẳng thành nào sánh được với ta.” Cớ sao thành ấy lại trở nên hoang tàn, nên hang động cho loài dã thú? Bất cứ ai qua lại cũng huýt sáo vẫy tay.

Scroll to Top