Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 3

III. HẠCH TỘI GIÊ-RU-SA-LEM

Hạch tội các nhà lãnh đạo quốc gia

1 Khốn cho thành phản loạn và ô uế, khốn cho thành tàn bạo,

2 không nghe tiếng kêu mời, chẳng tiếp thu lời sửa dạy, không cậy trông vào ĐỨC CHÚA, chẳng đến gần Thiên Chúa của mình.

3 Trong thành, các thủ lãnh như sư tử rống, các thẩm phán như sói ăn đêm sáng ngày ra chẳng còn gì để gặm.

4 Các ngôn sứ của nó là hạng người khoác lác ba hoa, là những quân phản bội; các tư tế của nó làm ô uế đền thờ và vi phạm Lề Luật.

5 Nhưng ĐỨC CHÚA vẫn hiện diện trong thành, Người là Đấng công chính, chẳng làm điều dối gian; sáng sáng Người ban hành phán quyết, tựa bình minh chẳng bao giờ sai hẹn. Thế mà kẻ bất chính lại không biết thẹn thùng.

Bài học của các nước

6 Ta đã quét sạch các dân tộc, khiến các tháp canh ở góc tường thành ra hoang tàn đổ nát, làm cho phố phường của chúng tan hoang, chẳng còn ai lui tới, các thành của chúng bị phá hủy: không một bóng người qua, chẳng còn ai cư ngụ.

7 Ta tự nhủ: “Ít ra Giê-ru-sa-lem sẽ kính sợ Ta, sẽ tiếp thu lời Ta sửa dạy, và nó sẽ không bị phá hủy mỗi lần Ta đến viếng thăm.” Nhưng dân thành lại càng ra hư hỏng vì mọi việc ngang trái chúng làm.

8 Vì thế, các ngươi hãy đợi Ta – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – đợi ngày Ta đứng lên làm nhân chứng cáo tội, vì Ta đã quyết định tập hợp chư dân, quy tụ các vương quốc để trút hết xuống đầu chúng cơn thịnh nộ của Ta; toàn cõi đất sẽ bị thiêu rụi khi cơn ghen của Ta bừng lên như lửa.

IV. CÁC LỜI HỨA

Các dân tộc trở lại

9 Bấy giờ, Ta sẽ làm cho môi miệng chư dân nên tinh sạch để tất cả đều kêu cầu danh ĐỨC CHÚA và kề vai sát cánh phụng sự Người.

10 Từ bên kia sông ngòi xứ Cút, những kẻ tôn thờ Ta, những kẻ đã bị Ta phân tán, sẽ mang lễ vật đến kính dâng Ta.

Thiểu số Ít-ra-en còn sót lại

11 Ngày ấy, ngươi sẽ không còn phải hổ thẹn vì mọi hành vi ngang trái chống lại Ta. Bấy giờ, Ta sẽ đuổi cho khuất mắt ngươi những kẻ kiêu căng đắc thắng, và ngươi sẽ không còn nghênh ngang trên núi thánh của Ta nữa.

12 Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ; chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh ĐỨC CHÚA.

13 Số dân Ít-ra-en còn sót lại sẽ không làm chuyện tàn ác bất công, cũng không ăn gian nói dối và miệng lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh gạt. Nhưng chúng sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi mà không còn bị ai làm cho khiếp sợ.

Thánh vịnh mời gọi Xi-on vui mừng

14 Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on, hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi.

15 Án lệnh phạt ngươi, ĐỨC CHÚA đã rút lại, thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa. Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi, chính là ĐỨC CHÚA. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ.

16 Ngày ấy, người ta sẽ bảo Giê-ru-sa-lem: “Này Xi-on, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời.”

17 ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng

18 như trong ngày lễ hội. Những kẻ tản lạc được hồi hương Ta đã cất khỏi ngươi tai hoạ khiến ngươi không còn phải ô nhục nữa.

19 Này Ta sắp hành động để trừng phạt mọi kẻ hành hạ ngươi; – thời ấy – Ta sẽ cứu thoát chiên bị què, sẽ tập hợp chiên đi lạc. Ta sẽ cho chúng được danh tiếng và ngợi khen tại khắp nơi chúng đã nếm mùi ô nhục.

20 Thời ấy, Ta sẽ dẫn các ngươi về; đó sẽ là thời Ta tập hợp các ngươi lại. Quả thật, Ta sẽ cho các ngươi được danh tiếng và ngợi khen giữa tất cả các dân trên cõi đất, ngày Ta đổi vận mạng cho các ngươi, ngay trước mắt các ngươi. ĐỨC CHÚA đã phán.

Scroll to Top