Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 11

ĐỨC CHÚA là Đấng kẻ lành tin tưởng

1 Phần nhạc trưởng. Của vua Đa-vít.

Tôi ẩn mình bên CHÚA, tại sao các người lại bảo tôi: “Trốn về núi đi, này chim sẻ!

2 Kìa quân gian ác đã giương nỏ lắp tên, núp trong bóng tối nhằm bắn người ngay thẳng.

3 Khi nền móng cương thường đổ nát người công chính còn làm được chuyện gì?”

4 Nhưng ĐỨC CHÚA ngự trong thánh điện, ngai ĐỨC CHÚA đặt trên cõi trời; Chúa đưa mắt nhìn, dò xét phàm nhân.

5 CHÚA dò xét người lành kẻ dữ, ghét những ai ưa thích bạo tàn.

6 Chúa đổ mưa tai họa xuống đầu ác nhân; lửa đỏ, diêm sinh và gió nóng là phần riêng của chúng trên đời.

7 Quả thật CHÚA là Đấng công chính, ưa thích điều chính trực; những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

Lên đầu trang