Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 12

Chống lại các kẻ chỉ nói những lời gian dối

1 Phần nhạc trưởng. Họa đàn bát huyền. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Xin cứu nguy, lạy CHÚA, vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh, giữa loài người, không một kẻ tín trung.

3 Người với người chỉ nói lời gian dối, môi phỉnh phờ, lòng một dạ hai.

4 Ước gì CHÚA xẻo môi phỉnh phờ, và cắt lưỡi ba hoa!

5 Bọn chúng nói: “Sức mạnh ta là ba tấc lưỡi, với môi mép này, ai làm chủ được ta?”

6 CHÚA phán rằng: “Trước cảnh người nghèo bị áp bức, kẻ khốn cùng rên siết thở than, giờ đây Ta đứng dậy, ban ơn giải thoát cho kẻ mong chờ.”

7 Lời CHÚA phán là lời chân thật, như bạc nấu trong lò, đã bảy lần tinh luyện.

8 Vâng lạy CHÚA, Ngài bảo vệ chúng con, giữ cho khỏi bọn này mãi mãi.

9 Phường gian ác nhởn nhơ khắp chốn, chuyện đê hèn đầy dẫy nhân gian.

Scroll to Top