Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 13

Lời kêu than của người lành tin cậy vào ĐỨC CHÚA

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Lạy CHÚA, Ngài quên con mãi tới bao giờ? Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ?

3 Tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng và lòng con ủ rũ đêm ngày? Tới bao giờ kẻ thù con thắng mãi?

4 Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con, xin đoái nhìn và thương đáp lại, tỏa ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời, để con khỏi ngủ giấc ngàn thu;

5 để kẻ thù con không thể nói: “Ta đã thắng nó rồi”, và đối thủ không được mừng vui vì thấy con gục ngã.

6 Phần con đây, con tin cậy vào tình thương CHÚA, được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng. Con sẽ hát bài ca dâng CHÚA, vì phúc lộc Ngài ban.

Scroll to Top