Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 142

ĐỨC CHÚA là nơi tôi trú ẩn

1 Thi khúc. Của vua Đa-vít. Khi vua Đa-vít ở trong hang. Cầu nguyện.

2 Tôi lớn tiếng kêu gào lên CHÚA, tôi lớn tiếng cầu khẩn CHÚA thương,

3 lời than vãn, xin giãi bày lên Chúa, nỗi ngặt nghèo, kể lể trước thiên nhan.

4 Lạy Chúa, khi hồn con tiêu hao mòn mỏi, thì chính Chúa đã am tường mọi nẻo con đi. Trên quãng đường con đang tiến bước, người ta đã gài bẫy rình chờ.

5 Xin đưa mắt nhìn sang bên hữu: chẳng một ai thèm nhận biết con; không chỗ nào cho con lánh nạn, có ai buồn nghĩ tới mạng con đâu!

6 Lạy CHÚA, con kêu gào lên Chúa, con thưa rằng: chính Ngài là nơi con trú ẩn, là phần của riêng con trong cõi đất dành cho kẻ sống.

7 Xin Ngài để ý nghe tiếng con kêu, vì con thật cùng khốn. Xin cứu con khỏi những người bách hại, bởi chúng mạnh hơn con.

8 Xin đưa con ra khỏi chốn ngục tù, để con cảm tạ danh thánh Chúa. Bao kẻ lành xúm lại mừng con, vì con đã được Ngài thi ân giáng phúc.

Scroll to Top