Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 21

Tạ ơn ĐỨC CHÚA đã ban cho vua nhiều ân huệ

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Lạy CHÚA, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng, Ngài đã chiến thắng, vua hoan hỷ dường nào!

3 Lòng vua ước nguyện sao, Chúa đã ban như vậy, miệng vua khấn xin gì, Ngài cũng không từ chối.

4 Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc, vương miện vàng, Ngài đội cho vua.

5 Vua xin được sống, Ngài cho được sống, năm tháng dài lâu, tuổi thọ miên trường.

6 Vì Ngài chiến thắng, nên nhà vua rực rỡ vinh quang, Ngài cho vua được oai phong lẫm liệt.

7 Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc đến muôn đời và cho vua được hớn hở vui mừng trước Nhan Thánh.

8 Quả thế, vua tin tưởng vào Chúa Tối Cao, và nhờ CHÚA yêu thương, vua không hề lay chuyển.

9 Tâu đức vua, bàn tay ngài sẽ nắm gọn địch thù, tay hùng mạnh chụp đầu quân chống đối.

10 Khi xuất hiện, ngài khiến chúng cháy như lò lửa. CHÚA sẽ tiêu diệt chúng khi nổi trận lôi đình, lửa hồng sẽ đốt chúng tiêu tan.

11 Ngài làm cho con cháu chúng biến khỏi mặt đất và miêu duệ chúng khỏi dương gian.

12 Cho dù chúng có chủ tâm hại ngài có bày mưu tính kế cũng chẳng làm được chi.

13 Ngài khiến chúng phải quay lưng chạy, cung nỏ ngài chĩa thẳng vào chúng.

14 Lạy CHÚA, xin đứng lên mạnh mẽ oai hùng, chúng con sẽ đàn ca chúc tụng quyền năng Chúa.

Scroll to Top